[anysurfer.logo]

Groepscoaching voor gevorderde jeugdwerkers, een experiment

Groepscoaching voor gevorderde jeugdwerkers, een experiment

Jeugdwerk   |  2 MEI 2022

Er zijn weinig tot geen mogelijkheden voor gevorderde jeugdwerkers om zich blijvend verder te ontwikkelen. Zowel in onze eigen jeugdwerksector als in het hoger onderwijs ontbreekt er een aanbod voor ervaren jeugdwerkers om een intensievere opleiding te volgen die hun professionele kwaliteiten kan versterken. 

Daarom sloegen Formaat, De Ambrassade en JES de handen in elkaar en zetten we een krachtig experiment op voor gevorderde jeugdwerkers: een groepscoaching-in-één-dag op donderdag 23 juni 2022.

Met deze éénmalige groepscoaching-in-één-dag voor jeugdwerkers zullen we niet enkel jeugdwerkers ondersteunen om hun coachingsvragen in een actie om te zetten. Maar met dit experiment krijgen we meteen zicht op ontwikkelingsnoden van jeugdwerkers. Deze output zal ons voeden om een opleiding voor gevorderde jeugdwerkers te ontwerpen. Zo vangen we twee vliegen in één klap. Al doende leren met de kracht van experiment. #Jeugdwerkwerkt

Voor dit experiment zoeken we jeugdwerkers die minimum 2 jaar professioneel werkzaam zijn in een jeugdwerkorganisatie én goesting hebben om hun eigen leerproces in handen te nemen. Welk profiel of van welke organisatie je bent is minder van belang. We zetten de kracht van diversiteit in door een mix te maken van verschillende jeugdwerkvormen. 

Deze dag wordt begeleid door medewerkers van Formaat, De Ambrassade en JES. We hebben maximum 30 plaatsen. Je schrijft in voor 6 juni.

Formaat
De Ambrassade
JES