[anysurfer.logo]

Geld voor jeugdbewegingen en hun maatschappelijk project

Geld voor jeugdbewegingen en hun maatschappelijk project

Jeugdwerk   |  19 OKTOBER 2018

Koning Boudewijnstichting schenkt van 15 oktober tot 27 november tot €2000 aan Vlaamse jeugdbewegingen voor hun maatschappelijke project.

Dokter Jules, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, daagt jeugdbewegingen uit om een project met maatschappelijke meerwaarde op poten te zetten.

Wekelijks zetten honderden jeugdbewegingen zich belangeloos in om talloze kinderen een aangename vrijetijdsbesteding te geven. Koning Boudewijnstichting wil lokale jeugdbewegingen stimuleren om duidelijke maatschappelijke meerwaarde creëren die verder gaat dan het resultaat van de ‘gewone werking’ van de lokale groep. Ook dit jaar kunnen de jeugdbewegingen tussen 15 oktober tot dinsdag 27 november 2018 hun project indienen op de website.

In 2017 vielen in totaal 18 projecten in de prijzen. Één daarvan is het Open Kamp Antwerpen, een scoutskamp georganiseerd door Scouts en Gidsen Gouw Antwerpen. Het kamp richt zich tot kinderen en jongeren tussen 6 tot 17 jaar die geen lid zin van de jeugdbeweging door hun thuissituatie of gebrek aan financiële middelen. Hiervoor wil de organisatie investeren in degelijk materiaal, zoals dikke slaapzakken, duurzame lampen en reserve regenjassen om die kinderen een kamp te gunnen.

Scouts en Gidsen Noordland in Bredene kozen in 2016 voor een moestuin. "Ik zou graag met onze jeugdbeweging een ecologische moestuin aanleggen aan ons scoutslokaal. Groenten, fruit, kruiden, bomen,... Maar ook een bijenkast en kippen," zegt Arne van de Velde, oud-groepsleider. Op die manier tonen ze kinderen waar hun eten vandaan komt. Zo krijgen ze meer voeling met de natuur. Ook aan het sociale aspect werd gedacht: er komen moestuinfeesten met en voor de buurt. Daar kunnen ze de oogst verkopen, om zo het kampgeld voor gezinnen die het wat moeilijker hebben mee te financieren.

Dokter Jules is een project van de Koning Boudewijnstichting. Samen met Mediaraven wil de Koning Boudewijnstichting jeugdbewegingen zoveel mogelijk aansporen om maatschappelijke projecten in te dienen. Dokter Jules Bouts liet in zijn testament opnemen dat een deel van zijn nalatenschap moest worden gebruikt voor projecten van jeugdbewegingen die een meerwaarde bieden in onze maatschappij. Met dat geld werd het Fonds Dr. Jules Bouts opgericht dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting.