[anysurfer.logo]

Gedeelde schoolspeelplaatsen: winnaars bekend

Gedeelde schoolspeelplaatsen: winnaars bekend

Jeugdwerk   |  9 MEI 2019

Bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen

In november 2018 lanceerden de ministers Gatz, Muyters en Crevits een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Via deze oproep kunnen scholen een subsidie van maximum € 15,000 aanvragen om van hun speelplaats een leuke en actieve speelplek te maken voor de leerlingen en de buurt. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten scholen hun speelplaats minstens openstellen voor jeugdwerk. Op deze manier willen de ministers de samenwerking en kruisbestuiving tussen jeugdwerk en onderwijs versterken.

De geselecteerde scholen werden net bekend gemaakt: liefst 114 scholen werden als waardevol geëvalueerd door een adviescommissie bestaande uit experten uit de sport-, onderwijs- en jeugdwerksector. De Vlaamse Overheid investeert op die manier voor een bedrag van 1,728 miljoen euro in dit project.

Met dit geld kunnen de scholen infrastructuurwerken uitvoeren zoals: omgevings- en grondwerken, ontharding, groenaanleg, vast of verankerd sport- en spelmateriaal, aankoop natuurlijke materialen voor sport- en spelaanleidingen, automatische toegangssystemen die extra personeelskosten overbodig maken (bv. badgesysteem), ingrepen voor integrale toegankelijkheid,… Ook kosten gemaakt door een tuin- of landschapsarchitect of adviseur in een gespecialiseerde organisatie, komen in aanmerking.

In het kader van deze projectoproep zorgden De Ambrassade en MOEV sinds eind vorig jaar samen met verschillende partners voor een ondersteuningsaanbod voor scholen, gemeentebesturen en jeugdwerkorganisaties in de vorm van online informatie, infomomenten en een ondersteuning op maat.

Vanaf nu zal De Ambrassade in samenwerking met haar partners de gesubsidieerde scholen opvolgen om inspirerende praktijken, innovatieve oplossingen en regelgevende drempels met betrekking tot openstelling en bewegingsvriendelijkheid van de speelplaats in kaart te brengen.  

Meer info over de inhoud, onze ondersteuning en de vordering van het project vind je hier.