[anysurfer.logo]

FoCI middelen: indienen in 2019

FoCI middelen: indienen in 2019

Jeugdwerk   |  18 DECEMBER 2018

Plannen om je jeugdlokaal, jeugdhuis, landelijk secretariaat, atelier… grondig aan te pakken? Wil je investeren in het energiezuiniger en/of toegankelijker maken van jouw culturele en of jeugdwerkinfrastructuur? Kan je daarbij wel een financieel duwtje in de rug gebruiken? Bekijk zeker de mogelijkheden om subsidies aan te vragen via het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

Je deadline om in te dienen is 1 april 2019.

De aanvraagformulieren zijn beschikbaar via de website van het FoCI. Op dezelfde website vind je ook heel wat begeleidende informatie om een goed subsidiedossier op te stellen. 

De regelgeving: een overzicht

Vanuit het klimaatactiefonds werden extra middelen vrijgemaakt om te investeren in energie-efficiëntie en CO2-reductie van cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. Deze middelen worden in de periode 2017-2021 verdeeld door het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

Dit besluit bepaalt onder meer het volgende (voor de volledige regelgeving verwijzen we naar de website van het FoCI):

De drie prioriteiten voor de investeringssubsidies verdeeld door het FoCI in 2017-2020 zijn:

 • Energie-efficiëntie (waarvoor extra middelen uit het klimaatactiefonds zijn voorzien)
 • Integrale toegankelijkheid
 • Het automatiseren van theatertrekken 

Algemene subsidievoorwaarden

 • Subsidies kunnen zowel aangevraagd worden voor renovatie als voor nieuwbouw, uitbreiding of aankoop van bovenlokale culturele of jeugdinfrastructuur

 • Alle bovenlokale culturele en jeugdinfrastructuren komen in principe in aanmerking. Het bovenlokale karakter kan bijvoorbeeld inhouden dat je vereniging leden aantrekt uit verschillende gemeenten, of dat je gebouw verhuurd wordt aan organisaties uit andere gemeenten. Onder meer jeugdlokalen, jeugdhuizen, jeugdverblijven, en gebouwen van Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties en koepels kunnen dus een subsidie aanvraag indienen voor zover zij een bovenlokaal karakter hebben.

 • Aanvragers moeten rechtspersoonlijkheid bezitten (vzw, gemeente,…). Feitelijke verenigingen komen dus niet in aanmerking voor een subsidie. Als aanvrager moet je kunnen aantonen dat je gedurende 20 jaar beschikt over de infrastructuur. Verlies je toch de beschikking over de infrastructuur of wijzigt de bestemming (zonder toestemming van het FoCI) dan kan (een deel van) de subsidie terug gevorderd worden.

 • De investeringssubsidie van het FoCI bedraagt nooit meer dan 60 % van de kosten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd. Minstens 40 % van de middelen moet dus van elders komen. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 500.000 voor de prioriteit energie-efficiëntie, en € 250.000 voor de prioriteit integrale toegankelijkheid. Het FoCI betaalt de subsidie pas achteraf uit, je zal de subsidie dus moeten kunnen voorschieten. 

Specifieke voorwaarden voor de prioriteit energie-efficiëntie

 •  Om subsidies aan te vragen voor het energiezuiniger maken van je infrastructuur moet je een verbruik van minstens 100.000 kWh (elektriciteit en gas samen) in 2015 kunnen aantonen. Omdat heel wat infrastructuren in de jeugdsector niet aan dit hoge verbruik komen, kunnen verschillende organisaties samen een gebundelde aanvraag doen voor meerdere gebouwen om aan dit verbruik van 100.000 kWh te komen.

 • Bij de aanvraag voeg je een overzicht van je energieverbruik in 2015 en een prognose voor de energiebesparing per jaar door de geplande maatregelen. Je volgt ook je energieverbruik op gedurende 10 jaar na de toekenning van de subsidies. Voor deze monitoring en berekeningen gebruik je de CO2-calculator EnergieID (je kan je organisatie hier nu al op registreren, pas vanaf half augustus zal het mogelijk zijn je te registreren als lid van de FoCI groep).

 • Je werkt een breder actieplan uit om het personeel en het beoogde publiek te sensibiliseren voor de problematiek. Gebundelde aanvragen mogen een gebundeld actieplan indienen.

 • Aanvragen die de hoogste CO2-reductie realiseren in verhouding tot het door hen gevraagde subsidiebedrag maken het meeste kans op een subsidie.

 • Volgende maatregelen krijgen voorrang: - De uitvoering van een energieaudit - De installatie van een slimme energiemonitor en algemene relighting - Energiezuinig werklicht - Dakisolatie - Isolatie van de buitenmuren - Isolatie van vloeren - Superisolerend glas - Regelsystemen - Centrale verwarming - De vervanging van een stookolie-installatie door een gasinstallatie of aansluiting op een warmtenet of plaatsing van een warmtepomp - De vervanging van een bestaande installatie door een warmtepomp - Plaatsing van een zonneboiler. 

Meer weten?

 • Voor vragen over het nieuwe FoCI reglement kan je terecht bij het FoCI (fondscultureleinfrastructuur@vlaanderen.be)
 • Ben je op zoek naar goede voorbeelden of naar technische ondersteuning op maat met betrekking tot energie-efficiëntie? Dan kan Pulse je in contact brengen met een expert (info@pulsenetwerk.be