[anysurfer.logo]

FOCI middelen 2020 belang van indienen

FOCI middelen 2020 belang van indienen

Jeugdwerk   |  3 MAART 2020

De FOCI middelen betreffen een investeringssubsidie die jeugdwerkorganisaties met (ver)bouwplannen,aanpassingswerken of uitbreidingswerken, aankoop plannen (van infrastructuur) een duwtje in de rug te geven. 

Deze regelgeving omtrent deze middelen die oorspronkelijk voor culturele infrastructuur werd aangewend wordt sinds 2017 ook doorgetrokken voor jeugdwerkinfrastructuur.  

In 2020 zijn er echter minder middelen ter beschikking en wordt het dus moeilijker om aanspraak te maken op de subsidielijn. De deadline voor indiening is 1 april dus heb je interesse zet dan in deze laatste maand nog even alle zeilen bij voor een sterk dossier. 

Voorlopige budget 2020 

In de voorbije jaren was er steeds een pot van €5,5 à €7,5 miljoen ter beschikking van deze subsidielijn. Een deel daarvan was afkomstig van FOCI zelf, een groot deel werd echter vanuit het klimaatfonds gefinancierd. Respectievelijk gaat dit in 2017, 2018 en 2019 om €3, €5 en €5 miljoen per jaar. 

Momenteel zijn de middelen uit het klimaatfonds er niet. Dat wil zeggen dat er in 2020 voorlopig €2 miljoen ter beschikking zal zijn voor deze investeringssubsidies. 

Daarom wordt er nu voor gekozen om in 2020 in te zetten op 2 van de 3 sectorale prioriteiten: 

  •  Integrale toegankelijkheid van infrastructuur 
  • Energiezuinigheid van infrastructuur

Naar aanleiding van 2 parlementaire vragen (beide vind je hier en hier terug) vorige week gaf minister Jambon aan dat er samen met collega 's minister Dalle wordt gekeken om dit bij budgetcontrole en begrotingswijziging te herbekijken.
Daarom ook: dien je dossier zeker in, maak er sterke dossiers van zodat duidelijk is dat er nood is aan extra middelen. 

Belang van indienen in 2020

 De uiterste indiendatum voor dossier in 2020 is 1 april. Was je van plan een dossier in te dienen doe dit dan zeker en vast. 
Hoe meer en hoe sterker de dossiers, hoe sterker de vraag naar extra middelen op tafel kan worden gelegd. 

Wie dus van plan was om in te dienen of wie nog twijfelde, maak van deze laatste maand gebruik om sterke dossier op tafel te leggen en op die manier mee werk te maken van een vraag naar extra middelen. 

Ook in functie van het bekijken van de budgetten voor 2021 waarbij ook verwezen wordt naar het klimaatplan kan het belangrijk zijn om aan te tonen dat er veel en goede dossiers komen vanuit onze sector en dat de middelen dus belangrijk zijn en blijven. 

Voorwaarden om in te dienen 

Wie wil indienen moet aan een aantal algemene voorwaarden voldoen: 

  • Subsidies kunnen zowel aangevraagd worden voor renovatie als voor nieuwbouw, uitbreiding of aankoop van bovenlokale culturele of jeugdinfrastructuur 
  • Alle bovenlokale culturele en jeugdinfrastructuren komen in principe in aanmerking. Het bovenlokale karakter kan bijvoorbeeld inhouden dat je vereniging leden aantrekt uit verschillende gemeenten, of dat je gebouw verhuurd wordt aan organisaties uit andere gemeenten. Onder meer jeugdlokalen, jeugdhuizen, jeugdverblijven, en gebouwen van Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties en koepels kunnen dus een subsidie aanvraag indienen voor zover zij een bovenlokaal karakter hebben. 
  • Aanvragers moeten rechtspersoonlijkheid bezitten (vzw, gemeente,…). Feitelijke verenigingen komen dus niet in aanmerking voor een subsidie. 
  • Als aanvrager moet je kunnen aantonen dat je gedurende 20 jaar beschikt over de infrastructuur. Verlies je toch de beschikking over de infrastructuur of wijzigt de bestemming (zonder toestemming van het FoCI) dan kan (een deel van) de subsidie terug gevorderd worden. 
  • De investeringssubsidie bedraagt nooit meer dan 60 % van de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 500.000 voor de energie-efficiëntie, en € 250.000 voor de integrale toegankelijkheid. FOCI betaalt achteraf dus als organisatie moet je kunnen voorschieten.   

Specifieke voorwaarden voor energiezuinigheid en/of toegankelijkheid 

Naast de algemene voorwaarden zijn er ook een aantal specifieke voorwaarden per prioriteit. Om zeker te zijn dat je in aanmerking komt voor deze subsidies kijk je best eens naar deze specifieke voorwaarden op de website van FOCI. 

Zit je nog met vragen hierover, ga een kijkje nemen op de website van FOCI en neem gerust contact met hen op voor verdere verduidelijking. Wij hopen alvast dat er in 2021 weer meer middelen ter beschikking zijn zodat de verduurzaming en toenemende toegankelijkheid van jeugdwerkinfrastructuur kan worden verdergezet.