[anysurfer.logo]

Extra middelen voor het jeugdwerk

Extra middelen voor het jeugdwerk

Jeugdwerk   |  20 APRIL 2021

Projectoproep: Extra steun voor organisaties met vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht, voorziet de Vlaamse regering 3 miljoen euro om projecten te ondersteunen die kwetsbare kinderen en jongeren bereiken.  

VOOR WIE? 

  • Jeugdorganisaties die extra steun kunnen gebruiken om kwetsbare kinderen en jongeren te voorzien van meer (mentale) ruimte, ontspanning en vrijetijdsbesteding. 

VOORWAARDEN?

  • De steunaanvraag komt in aanmerking indien het gaat over een samenwerking tussen (minstens) 3 jeugdorganisaties dat leidt tot een laagdrempelig vrijetijdsaanbod. Het is belangrijk dat de doelgroep eveneens betrokken wordt bij het vormgeven van het aanbod.

BEDRAG?

  • Per samenwerking wordt maximaal €200.000 voorzien.

HOE AANVRAGEN?

  • De dossiers moeten ten laatste op vrijdag 21 mei 2021 worden ingediend. De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023.

Meer info? Bekijk de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media.


Jeugdhostels en jeugdverblijven krijgen 5 miljoen extra steun 

Door de aanhoudende coronamaatregelen, kent de jeugdtoerismesector nog steeds forse verliezen. Om te vermijden dat kinderen en jongeren niet meer zouden kunnen genieten van een weldoende vakantie in de Vlaamse jeugdverblijven en -hostels, krijgen deze laatsten een extra steunbedrag toebedeeld om het hoofd boven water te houden.

De Vlaamse ministers van toerisme en jeugd, Zuhal Demir en Benjamin Dalle, kennen een steunbedrag van 5,175 miljoen toe. De exacte verdeelsleutel wordt nog berekend en het is nog niet geweten wanneer deze steun zal toegekend worden, maar het staat wel vast dat alle jeugdverblijven en -hostels hierop beroep zullen kunnen doen.  

Meer info? Bekijk de website van Toerisme Vlaanderen.