[anysurfer.logo]

Evaluatie erkenningsdossier kadervorming: Deadline 30 juni

Evaluatie erkenningsdossier kadervorming: Deadline 30 juni

Jeugdwerk   |  4 MEI 2022

Op 1 november 2020 gingen de laatste wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van kadervorming in. Eén van deze wijzigingen is de vijfjaarlijkse evaluatie van het erkenningsdossier. 

Organisaties evalueren hun erkenningsdossier iedere vijf jaar zodat de inhoud relevant blijft. Het erkenningsdossier wordt als leidraad gebruikt bij de controles van het departement CJM dus het is belangrijk dat alles wat hierin staat klopt met de realiteit. 

Het staat als volgt omschreven in het uitvoeringsbesluit: 

Elke vereniging(*) die erkend is om kadervormingstrajecten te organiseren maakt vijfjaarlijks een evaluatie van haar erkenningsdossier en stuurt bij waar nodig. Zij doet dit vanaf het moment dat ze erkend is om kadervormingstrajecten te organiseren. De vereniging brengt de administratie op de hoogte van de aanpassingen in haar dossier.

De deadline is voor alle organisaties 30 juni 2022. Ook als je bijvoorbeeld vorig jaar nog wijzigingen aan jullie erkenningsdossier deed. De volgende keer zal 30 juni 2027 zijn. Maar je mag ook sneller evalueren en wijzigen. Als je bijvoorbeeld in 2024 opnieuw beslist om een wijziging door te voeren, zal de volgende verplichte evaluatie van het erkenningsdossier voor jullie organisatie pas in 2029 zijn. 


Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid