[anysurfer.logo]

Dikke duim voor een krachtig klimaatbeleid

Dikke duim voor een krachtig klimaatbeleid

Jeugdwerk   |  5 FEBRUARI 2019

Kinderen en jongeren een stem geven, daar strijden wij al jaren voor. We applaudisseerden de voorbije weken in stilte voor Youth for Climate (1 woord: WAAW!). Achter en voor de schermen ijveren we met jongeren en jeugdwerkers al langer voor een krachtiger klimaatbeleid dat de jeugd betrekt. Begin februari start een nieuwe burgerinitiatief: Sign for my future.

Samen met – fingers crossed – tienduizenden mensen sluiten we samen met burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld de breedste coalitie mogelijk. Samen willen we ons uitspreken voor een krachtig klimaatbeleid én vragen we iedereen om zijn of haar handtekening op signformyfuture.be. Zo vragen we met jong en oud de volgende regeringen echt werk te maken van een klimaatwet, een investeringsplan, een klimaatraad, enzoverder. 

Sign for my future

Sign for my future

Samen staan we sterk

Sign for my future is een initiatief van vzw Klimaatmandaat en wil de brede samenleving verenigen. Het klimaatmandaat wil een fiat zijn van honderdduizenden burgers, middenveldorganisaties en CEO’s van bedrijven aan de politieke verantwoordelijken om de nodige maatregelen te nemen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. De campagne loopt van nu tot de verkiezingen op 26 mei 2019.

Wat kunnen jij (en je jeugdwerkorganisatie) doen?

Met een grote campagne wil Sign for my future zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen zodat de volgende federale en gewestelijke regeringen doen wat nodig is om de opwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar 1,5 graad, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Parijs. Dat wil zeggen dat België klimaatneutraal moet zijn vóór 2050 en de uitstoot van broeikasgassen al in de volgende legislatuur noemenswaardig moet dalen. Met De Ambrassade roepen we jongeren en jeugdwerkorganisatie massaal op om Sign for my future te steunen met jouw handtekening: www.signformyfuture.be

Er is ook nog een toolkit beschikbaar met visueel materiaal zodat je met je organisatie je achterban kan warm maken om mee te doen aan deze campagne.

Vele stemmen klinken luid

Het klimaatmandaat wil een fiat zijn van honderdduizenden burgers, middenveldorganisaties en CEO’s van bedrijven aan de politieke verantwoordelijken om de nodige maatregelen te nemen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. In het mandaat staan drie specifieke en dringende vragen: 

  1. Een wettelijke en decretale verankering van de doelstelling om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en de gewesten. Het wettelijk kader formuleert ook coherente tussentijdse doelstellingen die de komende vijf jaar al voor noemenswaardige emissiereducties zorgen. Daarbij nemen we in acht dat de daling van de emissies van de industrie en elektriciteitsproductie geregeld wordt door de Europese emissiehandel (EU ETS) om zo een gelijk speelveld tussen bedrijven in Europa te waarborgen. De klimaatwet biedt daarbij het kader voor de emissies van de hele Belgische economie.

  2. Een ambitieus en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan treedt ten laatste eind 2022 in werking.

  3. Een onafhankelijke evaluatie en advisering van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

Klimaat kent geen kleur

Het project Sign for my future is volledig politiek neutraal. Het richt zich tot alle burgers, ongeacht hun politieke voorkeur en wil politici van alle politieke strekkingen overtuigen om verder te gaan in hun ambitie op het vlak van klimaat.