[anysurfer.logo]

De Verenigde Verenigingen nodigt je uit

De Verenigde Verenigingen nodigt je uit

Jeugdwerk   |  26 MAART 2019

We doen het niet vaak, andere evenementen op onze website promoten, maar onderstaande momenten zijn boeiend voor de brede jeugdsector. Wetende dat elke organisatie binnenkort zijn beleidsnota gaat schrijven, kan dit interessante inspiratie geven.

De kracht en valkuilen van netwerksamenwerking (2 april)

Eind vorig jaar wijdde ‘de Verenigde Verenigingen’ een sessie van Café Partagé aan “netwerken”. Dit vanuit de vaststelling dat er binnen het middenveld – en daarbuiten – een sterke vernetwerking bezig is. Ondanks grote verschillen tussen deze samenwerkingen in doelstelling, samenstelling en capaciteit, kampen middenveldnetwerken met gelijkaardige uitdagingen. Waarbij ze allen zoekende zijn naar kaders en inspiratie om daarmee om te gaan.

Daarom faciliteert ‘de Verenigde Verenigingen’ in samenspraak met enkele middenveldnetwerken op 2 april van 14u tot 17u een opvolgmoment met een dubbele focus: een theoretisch kader aanreiken en verder uitwisselen en leren van elkaar over enkele centrale uitdagingen.

In gesprek: de juridische mogelijkheden voor verenigingen (29 april)

Naar aanleiding van de uitbreiding van het ‘collectief actierecht’ bij gewone rechtbanken voor verenigingen begin dit jaar organiseert 'de Verenigde Verenigingen' een kritisch vormings- en gespreksmoment over de juridische opties voor middenveldorganisaties die hun missie of eisen kracht willen bijzetten door gerechtelijke procedures te starten.

Overweegt jouw organisatie juridische stappen te zetten? Of zeer zeker niet? Of twijfel je of dit wel een verstandige, zinvolle en haalbare kaart is voor je organisatie? Schrijf je dan in op deze gratis namiddag en discussieer mee. Voorkennis is niet vereist. De namiddag richt zich zowel tot juristen in middenveldorganisaties als tot iedereen die geïnteresseerd is in middenveldstrategieën maar niet exact weet waarvoor je bij pakweg het Grondwettelijk Hof kan aankloppen.

De gespreksnamiddag gaat door op 29 april, van 13u45 tot 17u in Brussel (de exacte locatie wordt nog meegedeeld). Het ontwerpprogramma en de inschrijfmodule vind je op hun website.   

Het Vlaamse middenveld vandaag: nieuwe tijden, nieuwe agenda? (6 mei)

Hoe ervaren Vlaamse middenveldorganisaties hun politieke, maatschappelijke en interne uitdagingen? Kunnen ze ongehinderd hun rollen als middenveld spelen? Worden het allemaal ‘sociaal ondernemers’ en hoe uit zich dat dan? Hoe staan ze tegenover etnisch-culturele diversiteit in en rond hun organisaties? Hoe vertalen de uitdagingen zich in hun personeels- en vrijwilligersbeleid?

Het antwoord op deze en andere vragen kom je te weten op maandag 6 mei 2018. Dan presenteert CSI Flanders de resultaten van verschillende bevragingen bij een ruime steekproef van middenveldorganisaties die op Vlaams niveau actief zijn. Ook de bevindingen uit reflectiegroepen van Vlaamse beleidsmakers en middenvelders worden meegenomen in de presentaties. 

Noteer dus maar in je agenda: maandag 6 mei 2019, van 13u30 tot 17u30 in het Vlaams Parlement in Brussel. De uitnodiging, het volledige programma en de inschrijfmodule vind je op de website van CSI Flanders.