[anysurfer.logo]

De Jeugdwerkregels voor het werkjaar zijn er: check ze hier!

De Jeugdwerkregels voor het werkjaar zijn er: check ze hier!

Jeugdwerk   |  2 SEPTEMBER 2020

Kan je dit werkjaar naar het jeugdwerk? Ja! 

Het werkjaar 2020-2021 wordt een sterk jeugdwerkjaar met duizenden vrijwilligers, met meer dan een miljoen kinderen en jongeren. Een jaar van spelen met limieten, activiteiten doen in kleinere bubbels en groepen, maar vooral van grenzeloos plezier! Spelen is een recht voor kinderen en jongeren. Jeugdbewegingen, vakantieorganisaties, jeugdhuizen, speelpleinen, cultuureducatieve organisaties, organisaties informatie & participatie en vele andere vormen van jeugdwerk maken ook dit jaar dat recht waar. 

Zoals steeds vanuit ons jeugdwerk-DNA: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk, actief en zoveel meer. Daar steekt geen enkel virus een stokje voor.  

Je vindt vanaf nu de nieuwe jeugdwerkregels voor de komende heropstart van het jeugdwerk terug in het kennisdossier 'Corona en Jeugdwerk'. We maken ook een nieuwe FAQ op en zorgen de komende dagen nog voor een draaiboek met meer informatie. Alvast veel succes!