[anysurfer.logo]

De hervorming van het verenigingsrecht is goedgekeurd

De hervorming van het verenigingsrecht is goedgekeurd

Jeugdbeleid   |  7 MAART 2019

Op donderdag 28 februari werd de hervorming van het nieuwe Wetboek Verenigingen en Vennootschappen (WVV) goedgekeurd na heel wat amendementen in de commissie Handels- en Economisch Recht. Na verschillende adviezen van de Raad van State en verschillende passages in de plenaire vergadering zetten we kort op een rijtje wat deze hervorming betekent voor het jeugdwerk.

De belangrijkste en meest felbesproken wijziging is dat vzw's nu onbeperkt economisch actief mogen zijn - De Verenigde Verenigingen
Wanneer treedt deze nieuwe regelgeving in werking?
  • Het Wetboek WVV treedt op 1 mei 2019 in werking voor alle nieuw op te richten vzw's
  • Vanaf 1 januari 2020 wordt het ook van toepassing op alle bestaande vzw's voor wat betreft de regels van dwingend recht (waaronder de regels rond bestuurdersaansprakelijkheid).
  • De bestaande vzw's mogen zich wel al vanaf 1 mei 2019 vrijwillig aan de wet aanpassen.
  • De statuten moeten in ieder geval uiterlijk 1 januari 2024 in regel zijn met de nieuwe wetgeving.
Wat houdt dit in voor het jeugdwerk?

De Verenigde Verenigingen geeft ons de voornaamste wijzigingen mee die de hervorming inhoudt voor vzw's:

  •   De belangrijkste wijziging en meest felbesproken wijziging is dat vzw's nu onbeperkt economisch actief mogen zijn - vroeger mocht dat enkel als bijkomstige activiteit. Het verschil tussen verenigingen en vennootschappen zal dan ook het verbod op winstuitkering worden i.p.v. het verbod op winstoogmerk.
  • Vzw's kunnen sinds het nieuwe insolventierecht een faillissementsprocedure opstarten. Daarbij hoort een nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid.
  • De algemene bestuurdersaansprakelijkheid wordt bij een onachtzaamheid of lichte fout van een bestuurder ingeperkt tot een cap van 125.000 euro voor kleine vzw's.
Op maandagvoormiddag 25 maart geeft Professor Marleen Denef in gemeenschapscentrum De Markten in Brussel meer uitleg bij de impact van het nieuwe wetboek op verenigingen. Schrijf je snel in! Daarnaast voorzien we als De Ambrassade in de toekomst ook verdere ondersteuning aan het jeugdwerk.