[anysurfer.logo]

Compensatie RSZ-bijdrage 3e kwartaal 2020

Compensatie RSZ-bijdrage 3e kwartaal 2020

Jeugdwerk   |  25 NOVEMBER 2020

Om de economische impact van de coronacrisis te verkleinen, heeft de regering maatregelen genomen om de werkgevers van de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen. Een groot aantal jeugdorganisaties kunnen hierop beroep doen met o.a. volgende NACE-codes die in aanmerking komen:

  • 55201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 
  • 94991 Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 
  • 85520 Cultureel onderwijs
Mocht jouw organisatie niet onder één van deze NACE-codes geregistreerd zijn, kan je via deze website makkelijk bekijken of je toch in aanmerking komt.

Een compensatie wordt aangeboden voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020. Concreet gaat het over een tegemoetkoming voor de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten. Kortom: een serieus financieel voordeel.

De aanvraag verloopt vrij eenvoudig via de e-box Ondernemingen. In de loop van november berekent de RSZ de voorlopige premie en stort die op RSZ-rekening van de werkgever. Als het bedrag van de aangegeven bijdragen in het derde kwartaal hoger is dan het bedrag van de bijdragen in het eerste kwartaal, dan wordt het verschil begin 2021 op de RSZ-rekening van de werkgever gestort.

Voor meer info, neem een kijkje op de website van RSZ.