[anysurfer.logo]

Wetgeving rond alcohol en drugs

Wetgeving rond alcohol en drugs

Alcohol en drugs

De wet op alcohol

Leeftijd

De wet van 10 december 2009 bepaalt geen alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16jarigen. Daaronder vallen alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% vol zoals bier, wijn en sterke dranken.

De wet van 10 december 2009 bepaalt geen sterke dranken te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -18jarigen. Vermits cocktails en mixdranken zoals breezers sterke drank bevatten, mogen ze evenmin worden verkocht of gratis uitgedeeld aan minderjarigen. 

Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag een bewijs van leeftijd gevraagd worden. Verkoop van alcoholische drank in automaten is enkel toegestaan als de automaten over een kaartlezer beschikken waarmee (aan de hand van de identiteitskaart) de leeftijd gecheckt kan worden.

De reden voor deze leeftijdsgrens is de impact van alcohol. Hoe jonger de leeftijd, hoe groter de impact op onze gezondheid. Wil je hier meer over weten neem dan een kijkje op deze website.

Het verkeer

Omdat je je als jeugdwerker ook wel eens op de openbare weg begeeft met auto of fiets, is het ook belangrijk om de verkeerswetgeving te volgen. De verkeerswetgeving bepaalt dat rijden (met de wagen, motorfiets, brommer of fiets) vanaf 0,5 promille alcohol in het bloed strafbaar is.

De richtlijn op alcohol

Naast deze wet zijn er echter ook richtlijnen die gebaseerd zijn op de negatieve gezondheidseffecten van alcoholgebruik. Jongeren onder 18 jaar drinken beter geen alcohol, ook al mag dit volgens de wet. Tussen 18 en 24 jaar loop je nog steeds een verhoogd risico op negatieve effecten van alcoholgebruik. Hou daar ook rekening mee als er alcohol wordt aangeboden in je organisatie.


De wet op drugs

Cannabis

Cannabis is een illegale drug. Aan cannabisbezit en/of -gebruik kan altijd een straf vasthangen, zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen. Er is geen legalisering, maar wel een decriminalisering gebeurd: cannabisbezit en/of -gebruik door volwassenen krijgt de laagste vervolgingsprioriteit. Over minderjarigen (-18 jaar) is de wet heel duidelijk: de invoer, de productie, het bezit, het gebruik en de verkoop van zowel cannabis als van andere illegale drugs zijn in alle omstandigheden verboden. Wanneer een minderjarige betrapt wordt, maakt de politie een proces-verbaal op en bezorgt dit aan het parket. Ook de ouder(s)/voogd(en) worden verwittigd.

Cocaïne, LSD en tripmiddelen, heroïne, speed, XTC 

Volgens de wet zijn het bezit, de verkoop, de aankoop en de invoer van cocaïne, LSD, DOB, DMT, PCP, heroïne, speed en xtc verboden. Ook iemand de plek of het moment aanbieden om deze drugs te gebruiken is strafbaar. De wet zegt niet uitdrukkelijk dat gebruik strafbaar is, maar vermits gebruik ook het bezit van drugs inhoudt, wordt gebruik via een omweg bestraft.

In het verkeer is er een nultolerantie wat druggebruik betreft. Sinds 1 oktober 2010 wordt er met speekseltesten gecontroleerd op druggebruik in het verkeer.  

Vluchtige snuifmiddelen

Meestal gaat het om producten die voor hun eigenlijke gebruik vrij verkrijgbaar zijn in de handel, zoals lijm, benzine, aanstekergas, enzovoort. Deze middelen zijn perfect legaal, maar worden soms oneigenlijk gebruikt, namelijk als roesmiddel. 

Sinds 5 maart 2021 is de verkoop van lachgaspatronen aan minderjarigen verboden. 

In het kader van het bestrijden van overlast, is het niet uitgesloten dat er een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete) wordt uitgeschreven bij het bezit en verhandelen van lachgas. Dit indien het lachgas gebruikt wordt als roesmiddel. 

Bij gebruik van vluchtige snuifmiddelen in het verkeer kan de politie ingrijpen op basis van de bepaling in de wegcode die stelt dat je 'over de nodige vaardigheden moet beschikken om alle nodige rijbewegingen te kunnen uitvoeren' en je voertuig voortdurend goed in de hand moet hebben. Een inbreuk daarop is een verkeersovertreding van de tweede graad. De politie kan ook aan de hand van een checklist vaststellen dat je in ‘staat van dronkenschap verkeert’. Dat kan een geldboete en een verval van het rijbewijs van ten minste een maand opleveren. 

Zit je zelf met vragen over drugs? 
Wil je graag met iemand praten over dingen die je zag of hoorde?
Wil je meer te weten komen over een specifieke drug en de effecten, risico's, wetgeving?
Ben je bezorgd over iemand in je omgeving en wil je weten hoe jij hier iets kan betekenen? 

Ga naar de website van de druglijn via onderstaande knop of bel 078 15 10 20.
Via de website kan je ook gebruik maken van een chatfunctie indien dit je voorkeur draagt.