[anysurfer.logo]

Werking Regulitis - VerVer

Werking Regulitis - VerVer

Regulitis
verenigde verenigingen

De VerVer staat voor de Verenigde Verenigingen. Deze organisatie is het netwerk en de spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen.

Het open netwerk is opgezet voor en door middenveldorganisaties, die de krachten willen bundelen, willen leren van elkaar en uitwisseling en samenwerking belangrijk vinden.

De werkgroep regulitis streeft ernaar om de regulitis in de vorm van administratieve overlast, regelgeving… zo laag mogelijk te houden zodat alle middenveldorganisaties zich zoveel als mogelijk kunnen bezig houden met hun kerntaken of dit nu plaatsvindt binnen de jeugd-, cultuur-, sportsector, de ontwikkelingssamenwerking etc. dat maakt op zich niet uit, als het de overlast maar beperkt.

Verenigingsloket

In het kader van het actieplan Vlaams gecoördineerd vrijwilligersbeleid wordt nagedacht over een digitaal verenigingen- of vrijwilligersloket.

Momenteel wordt er vanuit het departement (de afdeling kennis en beleid, team transversaal en internationaal) gekeken hoe dit kan uitgewerkt worden en is de werkgroep regulitis daar nauw bij betrokken.

Het departement zette een eerste onderzoek op om te kijken waaruit een dergelijk verenigingenloket idealiter zou bestaan.