[anysurfer.logo]

Wat zou je doen als ?

Wat zou je doen als ?

Werkvormen

Er wordt een situatie geschetst en verschillende reactiemogelijkheden. Ren je rot met meerkeuze mogelijkheden en een ruimte voor de keuze iets anders.

Er worden telkens situaties beschreven en 4 verschillende reactiemogelijkheden. Steeds is de vraag wat zou jij in deze situatie doen? Er staan iets verderop 5 stoelen: de eerste 4 corresponderen met de vier reactiemogelijkheden die al gegeven werden. De vijfde stoel staat voor een niet genoemde reactie. Steeds wordt aan enkele deelnemers gevraagd om een toelichting bij de gemaakte keuze. Zeker een keuze voor de vijfde stoel vraagt om een reactie. 

Deze methodiek kan dienen als opstap voor een bepaald thema. Interessant is het om te zien of de meningen veranderd zijn na afloop van de behandeling van het thema. Daarvoor kun je ze opnieuw enkele situaties voorleggen en vragen of en waarom ze van mening zijn veranderd. 

Locatie
ruim lokaal 

Materiaal
stoelen, situaties en mogelijke reacties