[anysurfer.logo]

Een methodiek om te discussiëren: Wat zou je doen als?

Een methodiek om te discussiëren: Wat zou je doen als?

Werkvormen

Methodiek

Er worden telkens situaties beschreven en 4 verschillende reactiemogelijkheden. Steeds is de vraag wat zou jij in deze situatie doen? Er staan iets verderop 5 stoelen. Op de eerste vier zitten er corresponderen met de vier reactiemogelijkheden die al gegeven werden. De vijfde stoel staat voor een niet genoemde reactie. Steeds wordt aan enkele deelnemers gevraagd om een toelichting te geven bij de gemaakte keuze. Zeker een keuze voor de vijfde stoel vraagt om een reactie. 

Materiaal

    • Stoelen
    • Situaties en mogelijke reacties

Tips

Deze methodiek kan dienen als opstap voor een bepaald thema. Interessant is om te zien of de meningen veranderd zijn na afloop van de behandeling van het thema. Daarvoor kun je ze opnieuw enkele situaties voorleggen en vragen als en waarom ze van mening zijn veranderd.