[anysurfer.logo]

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie: Wat zit er in mijn koffer ?

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie: Wat zit er in mijn koffer ?

Werkvormen

Elke deelnemer krijgt een blad papier met een koffer op getekend. Ze krijgen de opdracht om in de koffer te noteren wat ze meegenomen hebben naar de cursus. Wat weten ze, welke ervaring hebben ze, met welke bagage starten ze deze cursus, ... Je kan elke koffer apart bespreken of ze allemaal ophangen waarna vragen kunnen gesteld worden. Deze oefening kan je ook gebruiken om te vragen wat ze meenemen in hun koffer als de cursus gedaan is. 

Materiaal 
Papier en stylo's