[anysurfer.logo]

Wat doet de Raad van Europa voor jongeren?

Wat doet de Raad van Europa voor jongeren?

Internationaal Jeugdbeleid

Wat doet de Raad van Europa voor jongeren? 

De Raad van Europa is een organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn. Het primaire doel van de Raad van Europa is de eenheid tussen zijn 47 lidstaten te bevorderen door waarborging van de individuele vrijheid, politieke onafhankelijkheid en de rechtsstaat. Binnen de Raad van Europa bestaat een departement Jeugd als onderdeel van het Directoraat Democratisch Burgerschap en Participatie. Het werkt richtlijnen, programma’s en beleidsinstrumenten uit voor de ontwikkeling van jeugdbeleid op lokaal, nationaal en Europees niveau. Het voorziet ook financiering en pedagogische ondersteuning van internationale jeugdactiviteiten. 

Co-management 

De jeugdsector heeft binnen de Raad van Europa haar een bijzondere structuur. Het jeugdbeleid wordt via co-management samen vorm gegeven door overheden en de jeugdsector. Dit gebeurt in verschillende overlegplatformen: 

  • Het Comité directeur de la Jeunesse (CDEJ) is het intergouvernementele orgaan waarin het beleidsvoorbereidend werk gebeurt en heeft 48 leden. In de CDEJ zetelen vertegenwoordigers van ministeries van jeugd of nationale structuren verantwoordelijk voor jeugdzaken. 
  • Advisory Council (AC): De jeugdwerkers zijn vertegenwoordigd in de Advisory Council. Deze raad bestaat uit 30 leden. Het geeft input en de visie van jeugdorganisaties op alle activiteiten in de jeugdsector en zorgt ervoor dat jongeren betrokken zijn in de andere activiteiten van de Raad. 
  • Joint Council: hier beslissen de CDEJ en AC samen over de prioriteiten, doelstellingen en budgetten voor de ganse jeugdsector. 
  • Programming Committee: hier worden de programma's, doelstellingen en budgetten van de Europese Jeugdcentra en het Europees Jeugdfonds gezamenlijk vastgelegd door de CDEJ en de AC. 
Europese Jeugdcentra

De Europese Jeugdcentra in Straatsburg en Boedapest zijn trainings- en ontmoetingscentra waar de meeste activiteiten van de jeugdsector van de Raad van Europa doorgaan. Ze voorzien in infrastructuur en faciliteiten en hebben een pedagogisch team dat de activiteiten ondersteunt. 

Europees jeugdfonds (European Youth Foundation)

Dit fonds wordt gespijsd met vaste bijdragen van de verschillende lidstaten. Hiermee worden zowel projecten van de Europese Jeugdcentra gefinancierd als jongerenprojecten over heel Europa. 

Jeugdpartnership tussen de Europese Commissie en de Raad van Europa

In 1998 besloten de Europese Commissie en de Raad van Europa gemeenschappelijke stappen te ondernemen in de vorming van jeugdwerkers in Europa. Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt met als doel "het versterken van actief Europees burgerschap door te investeren in de vorming van jeugdleiders en jeugdwerkers binnen een Europese context". Meer info op de website van hun partnership.