[anysurfer.logo]

Wat doet de Europese Unie voor jongeren?

Wat doet de Europese Unie voor jongeren?

Internationaal Jeugdbeleid

Ook binnen de Europese Unie (EU) wordt jeugdbeleid vormgegeven. De Europese Unie kan op vlak van jeugd geen eigen wetten maken, maar ze stimuleert wel de lidstaten om meer en beter onderling samen te werken op vlak van jeugdbeleid alsook jongeren en jeugdorganisaties kansen te geven elkaar te inspireren en uit te wisselen. Drie voorbeelden hiervan zijn de Europese Jeugdstrategie, de Europese Jeugddialoog en het Europees Solidariteitskorps en Erasmus+ financiering.

Europese Jeugdstrategie
Sinds 2010 wordt deze samenwerking vorm gegeven in de Europese Jeugdstrategie. De beleidsperiode 2010-2018 is ondertussen voorbij en een nieuwe jeugdstrategie 2019-2027 wordt momenteel uitgevoerd. Deze richt zich op drie kernthema’s: betrokkenheid, verbondenheid en inspraak. Sinds 2018, zijn er samen met jongeren 11 Europese Jeugddoelstellingen ontwikkeld: 


 1. De EU verbinden met de jeugd 
 2. Gelijkheid van alle geslachten 
 3. Inclusieve samenlevingen 
 4. Informatie & constructieve dialoog 
 5. Geestelijke gezondheid en mentaal welzijn 
 6. Jongeren op het platteland vooruit helpen 
 7. Kwaliteitsvol werk voor iedereen 
 8. Kwaliteitsvol onderwijs 
 9. Ruimte en participatie voor iedereen 
 10. Duurzaam en Groen Europa 
 11. Jeugdorganisaties en Europese programma's
Over deze thema’s discussiëren de lidstaten in de Europese Raad. De bevindingen van hun discussies worden neergepend in EU Raadsconclusies.  

Europese Jeugddialoog 

De Europese jeugddialoog is een Europees initiatief waarbij in alle lidstaten een dialoog wordt aangegaan tussen jongeren en beleidsmakers. In alle lidstaten verzamelen we zoveel mogelijk de mening van jongeren. Deze meningen worden dan meegenomen naar de Europese Jeugdconferenties waar jongeren en beleidsmakers van over heel Europa met elkaar in dialoog gaan. Het doel van dit project is dat zowel op Europees als op alle andere niveaus niet voor, maar samen met jongeren jeugdbeleid wordt gemaakt. 

Ieder anderhalf jaar focust de Europese Jeugddialoog op een nieuw thema. In Vlaanderen is de Vlaamse Jeugdraad verantwoordelijk voor het bevragen van meningen van jongeren en de resultaten te rapporteren aan de Europese Raad. 

Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven. 

Erasmus+ biedt kansen voor mobiliteit en samenwerking op het gebied van 

 • hoger onderwijs 
 • beroepsonderwijs en -opleidingen 
 • onderwijs (inclusief kleuteronderwijs en kinderopvang) 
 • volwassenenonderwijs 
 • jeugdwerk 
 • sport 
Binnen het programma zijn er dus specifiek kansen voor jongeren en jeugdorganisaties zoals groepsuitwisselingen tussen jongeren en/of jeugdwerkers of een partnerschap met internationale jeugdorganisaties. Dit deel wordt beheerd door JINT

 JINT vzw is eveneens verantwoordelijk voor het Europees Solidariteitskorps; daarmee kunnen jongeren zich inzetten voor de samenleving in binnen- of buitenland o.a. door vrijwilligerswerk te doen, stage te lopen of bij te dragen aan humanitaire of solidariteitsprojecten. 

Daarnaast kan je ook binnen België op uitwisseling als jongere of met je jeugdorganisatie. Dit is mogelijk via het Bel’J programma

Sophie          Verbrugghe
Sophie Verbrugghe
 • Coördinator Belgisch voorzitterschap EU 2024