[anysurfer.logo]

Wat doet de Europese Unie voor jongeren?

Wat doet de Europese Unie voor jongeren?

Internationaal Jeugdbeleid

Ook binnen de Europese Unie (EU) wordt jeugdbeleid vormgegeven. De Europese Unie kan op vlak van jeugd geen eigen wetten maken, maar ze stimuleert wel de lidstaten om meer en beter onderling samen te werken en met de jeugdsector. Drie voorbeelden hiervan zijn de Europese Jeugdstrategie, de Gestructureerde Dialoog en Erasmus+.

Europese Jeugdstrategie
Sinds 2010 wordt deze samenwerking vorm gegeven in de Europese Jeugdstrategie. In deze strategie spreekt de Europese Unie met haar lidstaten af om samen te werken rond 8 thema’s:
 • Werk en Ondernemerschap
 • Sociale Inclusie
 • Participatie

 • Leren
 • Gezondheid
 • Welzijn
 • Vrijwilligerswerk
 • Jongeren en de Wereld
 • Creativiteit en Cultuur

Over deze thema’s rapporteren de lidstaten om de drie jaar in het EU Youth Report. Hierin vind je de belangrijkste realisaties en de ambities voor de komende jaren.

Erasmus+
Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Met een budget van 14,7 miljard euro geeft het vier miljoen Europeanen de kans om in het buitenland te studeren, ervaring op te doen of als vrijwilliger actief te zijn. Binnen het Erasmus+ programma is er een hoofdstuk dat volledig gewijd is aan jongerenprojecten: Youth In Action. In Vlaanderen is Jint verantwoordelijk voor dit hoofdstuk.

Gestructureerde Dialoog 

De Gestructureerde Dialoog is een Europees initiatief waarbij in alle lidstaten een dialoog wordt aangegaan tussen jongeren en beleidsmakers. In alle lidstaten verzamelen we zoveel mogelijk de mening van jongeren. Deze meningen worden dan meegenomen naar de Europese Jeugdconferenties waar jongeren en beleidsmakers van over heel Europa met elkaar in dialoog gaan. Het doel van dit project is dat zowel op Europees als op alle andere niveaus niet voor, maar samen met jongeren jeugdbeleid wordt gemaakt. Ieder anderhalf jaar focust de Gestructureerde Dialoog op een nieuw thema. In Vlaanderen is de Vlaamse Jeugdraad verantwoordelijk voor de Gestructureerde Dialoog.

Jan          Raymaekers
Jan Raymaekers
 • Beleidsmedewerker Vlaamse Jeugdraad