[anysurfer.logo]

Waar vind ik Europees geld voor ons project?

Waar vind ik Europees geld voor ons project?

Ik zoek geld
Europees geld

Ook op Europees niveau kan je op heel wat plaatsen geld vinden voor jouw project. We geven een overzicht van de voornaamste programma’s en mogelijkheden. Op deze pagina geven we een kort overzicht van de verschillende mogelijkheden, maar wil je helemaal mee zijn in een bepaald programma contacteer je best het agentschap of organisatie dat verantwoordelijk is voor deze budgetten. (bijvoorbeeld Jint als het gaat over het Youth In Action hoofdstuk van Erasmus+ 1 Erasmus+


Youth In Action 

Wat: Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het totale budget voor Erasmus+ voor heel Europa voor 7 jaar is zo’n 14,7 miljard euro. Binnen Erasmus+ is er een apart luik voor onderwijs en opleiding, één voor sport en één voor jeugdprojecten. Het aparte luik voor jeugdprojecten is Youth In Action. 

Bij wie kan ik terecht: In Vlaanderen is Jint het Nationaal Agentschap dat de middelen van Youth In Action beheert. 

Website: Youth In ActionJint

Creative Europe 

Wat: Creative Europe is het 7-jarige subsidieprogramma (2014-2020) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren. Creative Europe bestaat uit 3 programmaonderdelen: een subprogramma Cultuur voor de culturele en creatieve sectoren, een subprogramma Media voor de audiovisuele sector en een cross-sectoraal luik. 

Bij wie kan ik terecht: Creative Europe Desk Vlaanderen is het service- en informatiepunt voor het Creative Europe programma in Vlaanderen en maakt deel uit van het Departement Cultuur, Jeugd & Media. 

Website: Creative Europe 

Europa voor de Burger

Wat: Het Europa voor de Burger-programma is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. Het programma ondersteunt projecten die Europese burgers meer inzicht geven in Europese beleidsprocessen en projecten die bijdragen aan een grotere betrokkenheid en vrijwilligerswerk op Europees niveau.

Bij wie kan ik terecht: In Vlaanderen bevindt het Europpe for Citizens Point zich binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Website: CJSM

Europees Sociaal Fonds

Wat: Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Bij wie kan ik terecht: In Vlaanderen kan je terecht bij ESF-Vlaanderen.

Website: Europees Sociaal Fonds (EFS)

European Youth Foundation

Wat: De European Youth Foundatian (EYF) is het fonds van de Raad van Europa om jongerenprojecten te ondersteunen. Enkel organisaties kunnen hierop intekenen. De focus ligt binnen dit fonds op de promotie van vrede, wederzijds begrip en respect. Daarnaast ligt er ook een sterke focus op burgerschap.

Bij wie kan ik terecht: Voor dit fonds kan je rechtsreeks bij de Raad van Europa terecht.

Website: European Youth Foundation

Bij wie kan ik terecht in mijn zoektocht naar Europese Middelen?

Jint

Jint is het nationaal agentschap voor Youth in Action-Erasmus+.

Vleva

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) werd opgericht als brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid. Omdat Europa belangrijk is voor Vlaanderen en omdat Vlaanderen belangrijk is voor Europa. Vleva is uw gratis wegwijzer voor vragen over Europese initiatieven en contacten en biedt u informatie aan over Europese subsidies en jobs.

KCSE

Kenniscentrum Sociaal Europa informeert, adviseert en coacht sociale ondernemingen rond Europese projecten en projectfinanciering. We werken rond 30 Europese subsidieprogramma's die relevant zijn voor de socialprofitsector.