[anysurfer.logo]

Een methodiek om uit te wisselen: Vul de zin aan...

Een methodiek om uit te wisselen: Vul de zin aan...

Werkvormen
Methodiek

De begeleiding geeft één of meerdere zinnen die de deelnemers aanvullen. Op deze manier krijg je van iedere deelnemer iets te horen over de thematiek. 

Materiaal

Voor deze methodiek is er geen materiaal nodig.

Tips

Varianten:

  • Flappenrace: de aanvulzinnen worden op een flap gezet. De groep wordt in vier verdeeld. Ieder groepje krijgt een ander kleur van stift. Op het einde kan je zien welke groep het meest heeft op geschreven.
  • Estafette: de groep wordt verdeeld in kleinere groepjes. Ieder groepje moet zo snel mogelijk hun flap vol schrijven met een aanvulling op de zin. Het groepje dat het meest op hun flap heeft geschreven, is gewonnen. Tip: zorg voor een parcours met uitdagende hindernissen.
  • "Ik zit met een probleem en ik zou...": de deelnemers vullen de zin aan, nadat ze de antwoorden van de andere deelnemers hebben opgesomd (zoals het spelletje 'Ik ga op vakantie en ik neem mee...')

Bron: Dirkse-Hulsvher, S. & Talen, A. (2007). Het Groot Werkvormenboek; Amersfoort: Drukkerij Wilco.