[anysurfer.logo]

Vorming op maat

Vorming op maat

Vorming op maat

Rond bepaalde topics detecteert De Ambrassade een grote nood aan ondersteuning. We besloten om hiervoor samen te werken met partners die we zien als experts in deze topics. Deze samenwerking houdt in dat je een vorming op maat krijgt, die door hen is uitgedacht en uitgewerkt, in samenwerking met De Ambrassade en dus op maat van het jeugdwerk. Op die manier probeert De Ambrassade op een efficiënte en effectieve manier een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod op maat te voorzien.

Coachen van vrijwilligers

Je kan er niet naast kijken. Het woord ‘coachen’ popt al een hele tijd op in allerlei contexten en media. En je weet ondertussen al dat vanuit je kracht en talent werken je energie geeft. Maar hoe ga je daar nu mee aan de slag met je vrijwilligers? Hoe kan je het potentieel van je vrijwilligers correct inschatten en versterken? Hoe kan je hen ondersteunen en beter samenwerken?

Met deze vorming gaan we op zoek naar wat coaching kan betekenen voor je organisatie en/of je begeleidersstijl. We onderzoeken samen waarom waarderend coachen zo goed matcht met het jeugdwerk en oefenen samen op oplossingsgerichte en waarderende interventies...

“‘Iedereen heeft wel een talent, maar niet iedereen heeft de moed om het talent te volgen in het onbekende verschiet.’ Erica Jong"

We gaan in op het karakter van coaching, de voorwaarden voor een geslaagd coachingstraject, de structuur van het gesprek en een aantal vraag- en gesprekstechnieken. Ook observatie en feedback spelen een belangrijke rol. We oefenen ook een aantal vraag- en gesprekstechnieken in. We gaan op zoek naar die talenten die jou als coach uniek maken. De werkvormen die we gebruiken, ga je in de workshop zelf ervaren zodat je ze na de workshop meteen kan toepassen in je eigen werkomgeving. De enige voorwaarde voor deze vorming op maat is een oprechte interesse en nieuwsgierigheid in ‘de ander’.

Over de partnerorganisatie

Kessels & Smit, The Learning Company is een internationaal netwerk van een zestigtal adviseurs die actief zijn op het brede domein van leren, ontwikkelen en veranderen. De naam “the learning company” duidt erop dat ze zelf een lerend gezelschap zijn dat zelf de principes toepast van waaruit ze adviseren. Kessels & Smit werd opgericht door Prof. Joseph Kessels en Cora Smit. Het netwerk is actief in Nederland, Zuid-Afrika, India, Duitsland en België. In België werd Kessels & Smit opgericht in 2003. Tien adviseurs zijn er actief in binnen- en buitenland, zowel in de privé, de social-profit als de overheid. Adviseurs van Kessels & Smit zijn naast hun advieswerk voortdurend bezig met eigen vakontwikkeling. Alle ontwikkelde kennis wordt met plezier gedeeld en beschikbaar gesteld aan een breed netwerk van collega’s en klanten, o.a. in de vorm van publicaties en tools en door het actief meewerken in professionele netwerken. Kessels & Smit heeft nauwe samenwerkingsverbanden met verschillende universiteiten in diverse landen en heeft een traditie om jonge (afstuderende) professionals te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Meer info op hun website. 

Sofie Hendrikx is geboeid door mensen, hoe ze leven, wat hen beweegt, hoe ze met elkaar communiceren en hoe ze in hun kracht komen. De eerste 10 jaren van haar carrière bracht ze door in de communicatiesector. Hier vervulde ze tal van leidinggevende functies en leerde ze zelf teams coachen en begeleiden. Bij Z33, huis voor actuele kunst, ontfermde ze zich enkele jaren over het project ‘Kunst in de Open Ruimte’. Samen met kunstenaars, beleidsmakers en inwoners ging ze op zoek naar de betekenis van publieke ruimte, creëerde ze verhalen, en legde ze de dieperliggende betekenis en dynamiek van plekken bloot. Sinds 2015 is Sofie aan de slag als proces begeleider en coach bij Kessels & Smit. Ze ondersteunt individuen, organisaties, bedrijven en de overheid bij hun leer- en ontwikkelvraagstukken. De rode draad doorheen haar werk is vanuit nieuwsgierigheid met mildheid en aandacht kijken naar wat aanwezig is, om van daaruit op een oplossingsgerichte manier beweging te creëren.

Competenties

(Spreek hiervoor verder onderling af met de vormingsgever)

 • Begrijpen wat coaching is, observatie en feedback;
 • Principes van coaching begrijpen;
 • Actief luisteren;
 • Vragen stellen;
 • Vraag- en gesprekstechnieken kennen en toepassen;
 • Anderen stimuleren en begeleiden in hun ontwikkeling en leerproces.

Praktische informatie

 • Begeleiding: Sofie Hendrikx van Kessels & Smit
 • Duur: minimum 3 uur, onderling af te spreken
 • Aantal deelnemers: minimum 4 – maximum 12
 • Aanvragen: Via mail, Sofie Hendrikx 
 • Prijs: € 550/halve dag - € 1000/ hele dag (inclusief voorbereiding en documentatie, exclusief vervoerskosten)   

Effectief Onderhandelen

Afspraken met je gemeente rond een evenement, samenwerkingsafspraken met andere jeugdorganisaties en het afsluiten van een verzekeringscontract. Allemaal voorbeelden van hoe jij in je werk met onderhandelen te maken kunt hebben. Wil jij leren hoe je effectiever kunt onderhandelen? Wij gaan tijdens deze sessie van drie uur aan de slag met een aantal principes die je kunt gebruiken tijdens de voorbereiding van de onderhandeling als ook tijdens de onderhandeling zelf. Na een uitleg rond de principes volgt een boeiende simulatie van een onderhandeling. Zo sta je sterker in je schoenen en kom je voortaan tot een sterkere uitkomst!

Over de partnerorganisatie

Alice Kooij Martinez heeft ervaring als beleidsmedewerker bij overheden en NGO’s en in het bijzonder op het gebied van advocacy en jongeren. Van 2013 tot 2016 werkte ze bij de Ambrassade rond het internationale jeugdbeleid en werk. In die tijd volgde ze een onderhandelingscursus van het Erasmus+ programma van de EU en werkte vervolgens zelf een vorming voor de Ambrassade uit. Momenteel werkt ze bij het internationale secretariaat van Pax Christi waar ze het EU en VN beleidswerk coördineert. Het onderhandelen op een effectieve manier vindt ze enorm boeiend en belangrijk. Dit draagt ze bijgevolg graag over aan anderen.

Competenties

 • Effectief communiceren;
 • Strategische denken en handelen;
 • Omgaan met belangen;
 • Overtuigingskracht;
 • Planmatig en impactgericht werken.

Praktische informatie

 • Begeleiding: De Ambrassade (Alice Kooij Martinez)
 • Duur: 3 uur
 • Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) of op locatie
 • Max. aantal deelnemers: 10
 • Prijs: € 75 EUR/uur (incl. voorbereiding, excl. vervoersonkosten)
 • Vraag deze vorming per mail aan bij: contactgegevens kooij_martinez@yahoo.com  

Stress- en burn-outpreventie

We hebben het allemaal razend druk. Dat is zeker zo op de werkvloer. We rollen van het één in het andere project, hollen van vergadering naar netwerkevent en zijn steeds bereikbaar via telefoon en mail. Maar wat doe je om tijdig signalen op te vangen dat het voor jou of een collega niet meer gaat? De energie dreigt op te zijn. Het vat loopt leeg.

 • Wat is stress en burn-out? Hoe herken je tijdig signalen dat een burn-out om de hoek loert? Hoe haal je stress bij medewerkers naar beneden?
 • Wat is de impact van stress op jezelf en je organisatie?
 • Welke handvaten helpen om er mee om te gaan?
 • Hoe zet je een actieplan op om aan stress- en burn-outpreventie te doen?
Gil Géron geeft je tijdens deze vorming tips en tricks om stress op de werkvloer te herkennen en te voorkomen. Je krijgt de tools in handen om op een efficiënte manier stress en in het slechtste geval burn-out tegen te gaan.

Praktische informatie

 • Begeleiding: Gil Géron 
 • Duur: minimum 3 uur, onderling af te spreken
 • Aantal deelnemers: minimum 4 – maximum 20
 • Aanvragen: Line Ostyn (02 551 13 84 - line.ostyn@ambrassade.be)
 • Prijs: € 360/halve dag - € 600/ hele dag (inclusief voorbereiding en documentatie, exclusief vervoerskosten à € 0.33/km)