[anysurfer.logo]

Een methodiek om te evalueren: Vlekkenevaluatie

Een methodiek om te evalueren: Vlekkenevaluatie

Werkvormen
Methodiek

Bij de start van het gesprek liggen er een aantal vlekken op tafel. Die hebben allemaal een verschillende vorm. Iedereen krijgt voor zichzelf de tijd om uit te maken welke van die vlekken het best de groep en de sfeer erin weerspiegelt (Bijvoorbeeld: Is de sfeer in de groep wel goed, maar is er één persoon die zich buitengesloten voelt, dan kan die persoon kiezen voor een vlek die bestaat uit een grote plek waar een klein plekje aan vasthangt). 

Daarna wordt er getoond wie welke vlekken koos, en worden die keuzes verduidelijkt. Dat laatste is een zeer belangrijke stap, omdat bijvoorbeeld 2 mensen wel dezelfde vlek kunnen kiezen, maar er toch een heel verschillende verklaring bij hebben. 

Materiaal

    • Een groot gamma aan 'vlekken'
    • Tafels

Tips

Zorg ervoor dat de groep zich voldoende veilig voelt en dat de groep het toe laat om kritisch te denken.