[anysurfer.logo]

Videoanalyse

Videoanalyse

Werkvormen

  1. De deelnemers filmen hun vaardigheden in een nagespeelde of echte situatie. 
  2. Deze opname wordt besproken met de begeleider en/of andere deelnemers in functie van het gestelde gedrag. Er wordt feedback en tips ter verbetering gegeven. 

Materiaal
Camera, laptop/tv,...