[anysurfer.logo]

Een methodiek om te evalueren: Verkiezingsevaluatie

Een methodiek om te evalueren: Verkiezingsevaluatie

Werkvormen
Methodiek

Het evaluatieonderwerp is de cursus. Iedere deelnemer krijgt een aantal stemmen tot hun beschikking. Dit zijn blokjes of vierkante gekleurde papiertjes. Elke sessie heeft een aparte doos waarin stemmen gedeponeerd worden. De deelnemers kunnen nu voor elke sessie hun stem(men) uitbrengen. Max aantal stemmen per sessie is drie. De waardeschaal is als volgt: 

 • Geen = barslecht
 • Eén = matig
 • Twee = goed
 • Drie = uitstekend
De stemming is geheim zodat niemand beïnvloed wordt. Na de stemming stapelt of plakt men de blokjes of papiertjes in een chronologische grafiek. Hieruit kan men de eerste indrukken afleiden (o.a. verloop van het cursuspeil). 

Nu kan men na onderlinge discussie de uitgebrachte stemmen verplaatsen. Hierbij blijft het aantal uitgebrachte stemmen gelijk en telt men er geen bij of af. Het totale cursuspeil kan men berekenen als volgt: 

Totale cursus:

 • Aantal uitgebrachte stemmen 
 • Aantal sessies X max aantal stemmen X aantal deelnemers. 

Per sessie:

 • Aantal uitgebrachte stemmen 
 • Max aantal stemmen X aantal deelnemers 

Materiaal

  • Dozen
  • Blokjes