[anysurfer.logo]

Een methodiek om uit te wisselen en te evalueren: Uitwisseling met Lego!

Een methodiek om uit te wisselen en te evalueren: Uitwisseling met Lego!

Werkvormen
Methodiek

Lego Serious play als intervisiemethodiek

 1. Voorbereiding: Idealiter krijgt iedereen één doos LEGO Serious Play blokken en toebehoren, als er te weinig dozen Lego zijn voor het aantal mensen, kan je met twee met één doos Lego werken. 
 2. Verkenning van de doos LEGO aan de hand van een korte opdracht (5 minuten): De deelnemers krijgen drie minuten tijd om een brug te maken met de hoogste en breedste span mogelijk. Als de brug klaar is moet je er in slagen minstens met één hand onder de brug te passeren. 
 3. Introductie probleem (10 minuten) De inbrenger legt de situatie en het probleem dat die ervaart uit aan de groep. De andere deelnemers mogen bijkomende vragen stellen. 
 4. Bouwen (15 minuten) Alle deelnemers, ook de inbrenger, proberen het probleem vorm te geven in LEGO. Neem hiervoor even de tijd zodat je bouwsel doordacht is. Het is belangrijk dat enkel het probleem wordt vorm gegeven, er mogen nog geen oplossingen gebouwd worden. De Lego-set werd hier speciaal voor ontwikkeld met stukjes die inspireren om metaforen te gebruiken en verhalen te maken. Nadien stellen alle deelnemers hun bouwsel voor. De inbrenger doet dit als laatste. Die becommentarieert de bouwsels. 
 5. Gelijkenissen (10 minuten) Alle bouwsels worden naast elkaar gelegd en er wordt gezocht naar gemeenschappelijke kenmerken. Er wordt onmiddellijk de link gelegd naar de symboliek achter deze dingen. Kunnen we bepaalde conclusies trekken? 
 6. Het probleem krijgt vorm (5minuten) We selecteren elementen uit de verschillende bouwsels en voegen deze samen tot 1 bouwsel dat het probleem volgens de groep goed weergeeft. 
 7. Bouwen aan een oplossing (10 minuten) Vervolgens gaat de groep aan de slag om het bouwsel dat een probleem voorstelt, om te bouwen tot een oplossing. 
 8. Evaluatie: Wat vindt de inbrenger van de oplossing? Hoe ervaarden de andere deelnemers deze intervisiemethodiek?

Materiaal

  • Lego Serious Play
  • Tafels