[anysurfer.logo]

Theater

Theater

Werkvormen

De begeleiders spelen poppenkast, schimmenspel, toneel, poppentheater,... om de deelnemers te prikkelen voor het onderwerp. 

Materiaal

Afhankelijk van de vorm.