[anysurfer.logo]

Een methodiek om uit te wisselen: Tentoonstelling

Een methodiek om uit te wisselen: Tentoonstelling

Werkvormen
Methodiek

Deze methodiek is geschikt om cursisten van verschillende organisaties of werkingen met elkaar en elkaars werking kennis te laten maken. De cursisten maken thuis een voorstellingsflap/presentatie van hun werking (aan de hand van foto’s, het tekenen van een plattegrond, taken van de hoofdmonitor, …). Op de cursus is een hoekje voorzien waar de cursisten hun materiaal kunnen weergeven. 

Materiaal

    • Flappen
    • Foto's
    • Kleurpotloden
    • Schrijfgerief
    • Bevestigingsmateriaal

Tips

Je kan bij het rondgaan in de tentoonstelling de cursisten de opdracht geven: ‘Schrijf minstens 1 kritische vraag op per werking’. Deze kunnen het uitgangspunt zijn voor de nabespreking. Het kennen van de achtergronden van iedere werking kan interessant zijn voor de verdere gesprekken in de loop van de week.