[anysurfer.logo]

Tentoonstelling

Tentoonstelling

Werkvormen

Deze methodiek is geschikt om cursisten van verschillende organisaties of werkingen met elkaar en elkaars werking kennis te laten maken. De cursisten maken thuis een voorstellingsflap/presentatie van hun werking (a.d.h.v. foto’s, het tekenen van een plattegrond, taken van de hoofdmonitor, …). Op de cursus is een hoekje voorzien waar de cursisten hun materiaal kunnen weergeven. 

Begeleidingstips: Je kan bij het rondgaan in de tentoonstelling de cursisten de opdracht geven: ‘schrijf minstens 1 kritische vraag op per werking’. Deze kunnen het uitgangspunt zijn voor de nabespreking. Het kennen van de achtergronden van iedere werking kan interessant zijn voor de verdere gesprekken in de loop van de week. 

Materiaal
flappen, foto's, kleurpotloden, schrijfgerief, bevestigingsmateriaal