[anysurfer.logo]

Een methodiek om te prikkelen over het onderwerp: Taboe

Een methodiek om te prikkelen over het onderwerp: Taboe

Werkvormen
Methodiek
  1. De deelnemers zitten op een stoel in een halve cirkel of op de grond 
  2. Eén deelnemer staat vooraan en krijgt een taboekaartje 
  3. Op dit kaartje staat een woord dat de speler moet omschrijven en enkele woorden die niet gebruikt mogen worden tijdens de omschrijving 
  4. De andere deelnemers proberen om ter vlugst te raden wat het taboewoord is 
Materiaal

    • Taboekaartjes