[anysurfer.logo]

Een methodiek om te energizen: Stoelen-chaos

Een methodiek om te energizen: Stoelen-chaos

Werkvormen
Methodiek

De begeleider geeft groepjes van deelnemers een opdracht over de stoelen. De deelnemers moeten zo snel mogelijk hun opdracht uitvoeren. Let op, als een ander groepje je resultaat ongedaan maakt moet je terug zorgen dat je opdracht volbracht wordt. Wie na een bepaalde tijd het beste resultaat heeft, die wint. 

De begeleider kan kiezen in hoeveel groepjes hij de groep verdeelt naargelang de grootte van de groep. 

Mogelijk opdrachten voor de stoelen:

  • Leg alle stoelen neer. 
  • Zet alle stoelen recht. 
  • Zet alle stoelen op de gang. 
  • Draai alle stoelen omgekeerd. 
  • Zet alle stoelen op elkaar. 

Materiaal

    • Stoelen
    • Blaadjes met de verschillende opdrachten op