[anysurfer.logo]

Een methodiek om te brainstormen: Stemmen

Een methodiek om te brainstormen: Stemmen

Werkvormen
Methodiek

De deelnemers stemmen zodat er een beslissing kan worden genomen door hun handen in de lucht te steken als ze akkoord gaan.Materiaal

Voor deze methodiek is er geen materiaal nodig.

Tips

Andere varianten zijn:

    • Rode/groene kaart: de deelnemers steken een rode kaart omhoog als ze het oneens zijn, een groene kaart als ze het eens zijn.
    • Anoniem: de stemmen worden verzameld in een doos. 

Bron: Dirkse-Hulsvher, S. & Talen, A. (2007). Het Groot Werkvormenboek; Amersfoort: Drukkerij Wilco.