[anysurfer.logo]

Een methodiek om uit te wisselen en te discussiëren: Stellingenspel

Een methodiek om uit te wisselen en te discussiëren: Stellingenspel

Werkvormen
Methodiek

De begeleiding leest enkele stellingen voor m.b.t. het te behandelen thema. De deelnemers kiezen kant (voor of tegen) door effectief langs de ene en de andere kant van het lokaal te gaan staan of door groene en rode kaartjes in de lucht te steken. 

In een discussie komt de mening van de deelnemers naar boven. 

Materiaal

    • Rode en groene kaartjes
    • Stellingen

Tips

Aanvulling:

Je kan aan het begin van de sessie of na de eerste ronde de deelnemers een positie laten innemen over de stelling. Voor elke stelling is er een lijn waarbij op de uiteinde 'akkoord' of 'niet akkoord' staat. In het begin plakken ze een post-it met hun naam op de lijn in welke mate ze akkoord zijn met de stelling. In de loop van de discussie en erna kunnen ze hun post-it ergens anders hangen op de lijn als hun mening is veranderd.