[anysurfer.logo]

Een methodiek om te peilen naar verwachtingen: Stap in de kring

Een methodiek om te peilen naar verwachtingen: Stap in de kring

Werkvormen
Methodiek

De groep staat in een kring. Iemand in de groep start en vertelt een verwachting in de groep. Terwijl de persoon het vertelt, zet die een stap naar voor. Iedereen die het eens is met die verwachting zet ook een stap naar voor. Daarna zet iedereen terug een stap in de kring. Dan is het de beurt aan iemand anders. 

Tips

Variant:

Als je een stap gezet hebt, zet je geen stap terug. We blijven verwachtingen opnoemen totdat iedereen neus aan neus staat.