[anysurfer.logo]

Spinnenweb gooien

Spinnenweb gooien

Werkvormen

De spelleider werpt een bolletje wol naar een medespeler, maar houdt zelf het begin van de draad vast. Deze medespeler vangt de bol, roept zijn naam, pakt de draad vast en werpt de bol naar iemand anders. Deze roept ook weer zijn naam en gooit verder. De rest spreekt voor zich. Als dit allemaal is gelukt, herhaal je het werpen in tegengestelde richting. De draad wordt zo weer opgerold. Zou het lukken de naam te noemen naar wie je de draad toewerpt? 

Variant 1:
De spelleider werpt een bolletje wol naar een medespeler, maar houdt zelf het begin van de draad vast. Deze medespeler vangt de bol, en werpt de bol naar een ander, terwijl hij het draad vasthoudt. De laatste rolt het draad terug naar de persoon van wie hij als laatste de bol kreeg. Tijdens het oprollen vertelt hij iets over zichzelf, zoals naam, over zijn woonplaats, broertjes en/of zusjes, school, werk, ouders, interesses. 

Variant 2:
We verdelen ons in twee of meerdere ploegjes van minimum zes personen. Elk ploegde vormt een kring, iemand zegt een naam en gooit de bol wol naar die persoon maar blijft zelf ook een stukje wol vasthouden. Zo gaat dit een vooropgestelde tijd verder tot men een spinnenweb bekomt. Er zijn nu zoveel spinnenwebben als er ploegjes zijn. De strandbal wordt nu met behulp van het spinnenweb van het éne naar het andere ploegje gesmeten, de bal mag de grond niet raken.