[anysurfer.logo]

Speelweefsel

Speelweefsel

Jeugdruimte

Een speelweefsel is een netwerk van publieke plekken en verbindingen die betekenis hebben voor kinderen. Een speelweefsel omvat zowel formele speelplekken die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen als informele speelruimte en bespeelbare publieke ruimte waar kinderen medegebruikers zijn. Deze plekken moeten voor kinderen – liefst op eigen kracht – bereikbaar zijn. Er moet voldoende aandacht gaan naar veiligheid, maar ook naar beleefbaarheid en speelwaarde.

Op de website groenspeelweefsel.be vind je een schat aan informatie, inspiratie en werkinstrumenten om aan de slag te gaan rond speelweefsel en groene speelruimte. Deze website is één van de resultaten van het project Groen Speelweefsel van De Ambrassade, Kind & Samenleving, BOS+, provincie Limburg, en het Agentschap voor Natuur en Bos uit 2013.