[anysurfer.logo]

Sociale Maribel

Sociale Maribel

Zakelijk organisatiebeleid

Heb je als organisatie recht op een toekenning uit het Fonds Sociale Maribel? Dan krijg je een loonsubsidie, uitgedrukt in VTE en bedoeld om extra tewerkstelling te creëren.

Van waar komen de Maribelmiddelen?

De RSZ stort een deel van de rsz-werkgeversbijdragen en ook een deel van de fiscale bijdragen van de werkgevers in de sector door aan een maribelfonds van de sector. In onze sector is dat dus naar het maribelfonds van PC329.01. Dat fonds verdeelt vervolgens de beschikbare middelen, zodat werkgevers bijkomende werkgelegenheid kunnen creëren. De middelen die je krijgt uit het Sociale Maribelfonds zijn dus een indirecte RSZ-korting.

Hoe worden de Maribel-middelen verdeeld?

Elke organisatie in het paritair comité 329.01 (= het gros van de jeugdsector) heeft recht op een VTE-toekenning uit het Maribelfonds. De vakbonden, samen met Sociare, als representatieve werkgeversorganisatie, beheren deze middelen.

Het beheerscomité beslist over de verdeling van de Sociale Maribelmiddelen en bepaalt dus hoe organisaties de loonsubsidies krijgen en hoeveel. Daarnaast bepalen ze ook aan welke voorwaarden de organisaties met een Maribeltoekenning moeten voldoen. Zij controleert ook de besteding van de middelen binnen de organisaties.

Wat moet ik doen om van de middelen gebruik te kunnen maken?

Ga je in op het aanbod van Maribelmiddelen, dan moet je die gebruiken om extra tewerkstelling te creëren. Binnen de 6 maanden na de toekenning, moet je dus een extra werknemer aanwerven of het contract van een deeltijder uitbreiden met meer VTE. Ook een vervanging van een werknemer met Maribelstatuut moet binnen de 6 maanden gebeuren. Je moet telkens aantonen dat je met de middelen extra tewerkstelling creëert. Gaat iemand uit dienst die ingeschreven stond bij de Sociale Maribel, dan moet je dus binnen de 6 maanden iemand anders doorgeven die nieuw in dienst kwam of wiens VTE je uitbreidde.

Meer weten over de Sociale Maribel? 

Dat kan op de website van het Maribelfonds en op de website van Sociare. Je vindt daar ook de meest recente bedragen, toekenningen en contactpersonen.