[anysurfer.logo]

Een methodiek om te discussiëren: Slogan

Een methodiek om te discussiëren: Slogan

Werkvormen
Methodiek

Iedere speler krijgt een affiche /reclame rond het thema dat ter discussie ligt. De slogan die bij deze affiche staat, wordt bedekt. Individueel of in kleine groepjes zoekt men naar een nieuwe slogan. Men brengt hierna de gekozen slogan naar voren, met een verantwoording. Daarna kan men in grote groep 1 slogan uitkiezen. 

Materiaal

    • Affiches
    • Papier
    • Schrijfgerief