[anysurfer.logo]

Sleutelbos

Sleutelbos

Werkvormen

Iedere deelnemer stelt zich voor a.d.h.v zijn sleutelbos. Zo kom je te weten welke functie ieder sleutel heeft en wat de persoon in kwestie allemaal doet. 

Varianten:
- Ander voorwerp: Je kan je ook voorstellen a.d.h.v je portefieulle, je weekschema (dan moet je dit eerst op papier zetten)... 
 - Voorsteller: Je bent de voorsteller van je linkbuur. Je stelt hem voor a.d.h.v z'n sleutelbos of ander voorwerp.