[anysurfer.logo]

Een methodiek om te brainstormen en uit te wisselen: Schrijfronde

Een methodiek om te brainstormen en uit te wisselen: Schrijfronde

Werkvormen
Methodiek

De gespreksleiding geeft het thema of de probleemstelling aan. Iedereen schrijft op een blad papier hun mening, vragen, ervaringen i.v.m. het thema. Daarna geeft iedereen het blad aan hun linkerbuur door. Deze leest het blad en schrijft er bedenkingen of vragen bij. Daarna wordt het blad opnieuw doorgegeven tot het terug op het beginpunt is. Na deze schrijfronde kan iedereen aan de anderen verduidelijking vragen of geven, waarna dieper op bepaalde punten ingegaan kan worden. 

Deze methodiek leidt dikwijls tot een zeer intens bezig-zijn van de groep. Men krijgt een uitgebreide inventaris rond het thema, omdat elkeen vanuit zichzelf vertrekt. Men weet ook vrij vlug wat men aan elkaar heeft i.v.m. de aangebrachte thematiek. Eer moet voldoende tijd voorzien worden. Als de groep werkelijk intens in de schrijfronde betrokken is, kan deze fase langer uitlopen dan gepland. Het is ook mogelijk dat deze schrijfronde eigenlijk een gesprek op zich wordt en dat er geen behoefte meer is om in een verder groepsgesprek op de thematiek in te gaan, of dat men liever in duo’s verder praat. 

Materiaal

    • Balpennen
    • Papier

Tips

Deze methodiek vlot het best in groepen waar de mensen elkaar reeds kennen. Er is een zeker vertrouwen vereist om werkelijk vanuit zichzelf te schrijven.