[anysurfer.logo]

Een methodiek om te prikkelen over het onderwerp: Ren je rot

Een methodiek om te prikkelen over het onderwerp: Ren je rot

Werkvormen
Methodiek

Er wordt aan de deelnemers een aantal vragen gesteld die te maken hebben met het onderwerp. Hierbij kiezen de deelnemers voor het antwoord A, B of C en gaan dan ook bij de juiste letter staan in het lokaal. De bedoeling van deze ‘ren je rot’, is niet om de kennis en inhoud van de deelnemers te testen, maar wel om hen WARM te maken voor een onderwerp. Zorg er dan ook voor dat je ludieke en leuke vragen stelt! 

Materiaal

    • Vragen
    • Letters ABC