[anysurfer.logo]

Regulitis brochure

Regulitis brochure

Regulitis
Regulitis brochure

In 2014 werd deze brochure voor het eerst door de Ambrassade uitgebracht met de bedoeling om beleidsmakers te wijzen op de drempels die het jeugdwerk weerhouden van hun kerntaken. 

De brochure werd opgedeeld in 4 themadossiers: vzw’s en organisatie, jeugdlokalen, kampen en fuiven. Voor elk van deze thema’s worden een aantal drempels opgelijst.

De sterkte van deze brochure is het feit dat ze naast het oplijsten van de drempels ook suggesties biedt voor beleidsmakers hoe de drempels kunnen worden weggewerkt. 

De brochure vandaag 

Heeft de brochure effect gehad? Is er impact te merken van deze brochure. 

3 jaar na de publicatie werd de oefening hermaakt en merkten we op dat er 5 parlementaire vragen verwezen naar deze brochure. Dat de brochure 6 maal aan bod kwam tijdens besprekingen. En dat er ook hier en daar effectieve impact te zien was. Volgende zaken werden reeds gerealiseerd: 

  • De automatische vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdlokalen in Vlaanderen.
  • Het drempelbedrag bij overheidsopdrachten optrekken.
  • Het masterplan bivakplaatsen dat heel wat drempels uit het themadossier kampen aanpakt. 
Het zijn allemaal resultaten van de wil om deze drempels voor het jeugdwerk aan te pakken. 

De 4 themadossiers kregen ook elk een update:
Je vindt deze rechts bovenaan dit artikel.

  • Vzw’s en organisaties
  • Lokalen
  • Kampen
  • Fuiven 
Daarnaast kan je hier ook een prezi terugvinden waarin je het hele regulitistraject kan bekijken. 

De brochure in de toekomst 

De brochure blijft aandacht besteden aan alle drempels openomen in de brochure en probeert aanvullingen te doen daar waar nodig. Nieuwe regels zorgen voor nieuwe drempels en houden ons scherp.

We blijven ook in de toekomst inzetten op een verlaging van de bestaande drempels en het voorkomen van nieuwe regels die drempels met zich meebrengen.

In de nabije toekomst trachten we onze brochure ook onder de aandacht te brengen in functie van de verkiezingen (GRV 2018 en Europees, Federaal en Regionaal 2019). Op die manier proberen we ook dar aandacht te vragen voor een vermindering van het aantal drempels voor het jeugdwerk.