[anysurfer.logo]

Regelgeving fuiven - evenementen

Regelgeving fuiven - evenementen

Fuiven - Evenementen organiseren

Het organiseren van een fuif of evenement vraagt wel wat tijd en energie en er zijn ook een heleboel regels waar je je aan dient te houden. Ikorganiseer verzamelt alle info rond het organiseren van fuiven en evenementen. Voor een fuif of evenement zijn er namelijk een aantal belangrijke regels waar je best goed over nadenkt en waarbij je er vooral goed moet voor zorgen dat je de nodige maatregelen neemt om aan de wet te voldoen. 
Weet je dus niet goed hoe te beginnen aan het organiseren van een evenement? Of ben je op zoek naar specifieke info rond een bepaald onderdeel? Ikorganiseer.be is the place to be!

We lijsten hieronder nog enkele belangrijke zaken voor je op. Daarnaast zijn er nog allerhande zaken waar je mee in aanmerking kan komen. Bijvoorbeeld de keuze voor een vzw of feitelijke vereniging bepaalt welke regels van toepassing zijn, als je voeding wil aanbieden komen er ook weer regels bij… Kortom onderstaande lijst is niet exhaustief, maar hiermee kom je al een heel eind weg en kan je aan de slag.  

Geluidsnormen

Sinds 2013 is er een nieuwe Vlaamse regelgeving die gebruik van elektronisch versterkte muziek regelt. Er worden 3 categorieën opgesteld en per categorie worden bepaalde maatregelen opgelegd. Welke categorieën er zijn en welke maatregelen daaraan gekoppeld zijn wordt op Vlaams niveau geregeld. Een gemeentebestuur kan echt zelf beslissen voor welke categorie zij toelating geven voor een evenement/fuif. Alles over deze geluidsnormen en de bijhorende maatregelen vind je op de website van Vlaanderen.  

Aansprakelijkheid 

Ook al neem je als organisator de nodige voorzorgen, toch kan er altijd iets misgaan. Om je in te dekken tegen de verschillende risico’s die aan het geven van een fuif verbonden zijn, kan je vooraf een aantal verzekeringen afsluiten. Verzekering B.A is de meest voorkomende voor fuiven en wordt soms al gedekt bij de vrijwilligers. Soms kan je verzekeren niet nodig zijn maar toch kan je best de juiste verzekering afsluiten. Voorkom problemen achteraf door goed na te denken over welke verzekering je wel of niet neemt en zorg dat je minimum in orde bent met wat voor jouw organisatie verplicht is. Meer info, kijk op de ikorganiseer.be

Alcohol, drugs en roken 

De meesten onder ons kennen intussen de regels rond gebruik van alcohol, drugs en roken. Toch worden nog steeds veel boetes uitgedeeld. Als organisator moet je er vooral voor zorgen dat je de nodige maatregelen treft om deze regelgeving na te leven. 

  • Wat de regelgeving inhoudt en welke maatregelen je kunnen helpen om daar aan te voldoen vind je hier terug.
  • Alle info over rookverbod 
  • Alcohol verbod bij jongeren wordt geregeld bij de FOD volksgezondheid. Lees in deze brochure wat wel en niet mag.

Auteursrechten 

Om muziek af te spelen moet je betalen voor de rechten van de artiest. Fuiven moeten daarom vaak een aanvraag indien bij Sabam en Billijke vergoeding. Sabam beheert de rechten van de auteur. Billijke vergoeding daarentegen vergoed ook de uitvoerders van het nummer wanneer een opname wordt afgespeeld.  

Brandveiligheid 

Zalen, tenten, gebouwen, terreinen waar een publiek evenement doorgaat moeten aan de juiste brandnormen voldoen. Daarnaast kan de lokale brandweer er ook nog eens voor kiezen om voor bepaalde zalen maar een maximum aantal bezoekers toe te laten en/of extra voorwaarden op te leggen.

Politiereglementen 

Elke politie heeft een eigen politiereglement. Dit is gebaseerd op bestaande federale en regionale wetgeving maar autonomie van bestuur laat toe dat zij nog bepaalde zaken extra aanhalen of toevoegen. Vaak zijn er wel een aantal specifieke regels voor fuiven opgenomen. Bijvoorbeeld:

  • het indienen van een aanvraag via gemeentelijk formulier/evenementendienst
  • bepaalde sluitingsuren die worden vastgelegd
  • bepalingen rond aanplakken van affiches
  • ...
Hiervoor moet je op zoek naar het reglement van jouw zone.