[anysurfer.logo]

Een methodiek om te brainstormen: Random stimulation

Een methodiek om te brainstormen: Random stimulation

Werkvormen

Methodiek

Kies eerst een lukraak woord, beeld, foto, voorwerp, artikel, enzovoort, dat niets te maken heeft met het onderwerp waarover je brainstormt. Maak aan de hand daarvan associaties op de info die je hebt over je onderwerp. Gebruik die gemaakte associaties als opstap voor nieuwe idee├źn: force-to-fit. 

Materiaal

Offline: 

    • Balpennen/stiften 
    • Flappen 

Online: 

    • Een online tool als Google Jamboard, Miro, Figjam, MS Whiteboard, ...

Tips

Gebruik voor de eerste stap eventueel tijdschriften, de omgeving... 

Voor de tweede stap kan je andere brainstormtechnieken gebruiken zoals de bloemenassociatie: Je tekent een bloem met in het centraal een random woord. Op elk bloemblaadje zet je een associatie van het centrale woord. 

Bron: De Vos, K., Brainstormen, 2e editie, Pearson Benelux, Amsterdam, 2013. p 192