[anysurfer.logo]

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie: Raad je kaartje

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie: Raad je kaartje

Werkvormen
Methodiek

De begeleiding schrijft vier verschillende inhouden die aan bod komen tijdens de cursus of vorming op kaartjes. Elke deelnemer krijgt een kaartje op hun rug. De deelnemers proberen zonder te spreken de personen te vinden met hetzelfde kaartje als dat van hen. Samen vormen ze een groepje. In dit groepje bespreken ze wie wat al weet of kan en welke ervaring ze hebben met het thema dat op hun rug hing. 

Nadien stellen de groepjes hun thema + bijhorende kennis/ervaringen aan elkaar voor.

Materiaal

    • Kaartjes