[anysurfer.logo]

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie: Quiz

Een methodiek om te peilen naar de beginsituatie: Quiz

Werkvormen
Methodiek

Er wordt een quiz gespeeld om te peilen naar de beginsituatie van de deelnemers. 

Materiaal

    • Het materiaal voor je quiz (dit kan een beamer zijn, maar het kan ook papier zijn, kegels, ...)

Tip

Maak gebruik van leuke quizvormen. Bijvoorbeeld: Estafette-quiz, Schuif-Af-quiz, Rand van Fortuin, ... .