[anysurfer.logo]

Probleem onder de loep

Probleem onder de loep

Werkvormen

  1. Een deelnemer vertelt een situatie of probleem dat hij meegemaakt heeft. 
  2. Na de korte uitleg stelt de groep - één voor één - vragen om de situatie of het probleem volledig te begrijpen. 
  3. Nadat de situatie of het probleem volledig duidelijk is, vat ieder groeplid de situatie of het probleem samen in één zin. 
  4. De deelnemers die z'n situatie voorlegde, geeft aan in welke omschrijving hij zich het meest herkent. 
  5. Pas nu worden er tips en suggesties uitgewisseld. 

Op deze manier is het probleem volledig helder voordat men zoekt naar oplossingen. 

Bron: Dirkse-Hulscher, S. & Talen, A. (2007). Het Groot Werkvormenboek. Amersfoort: Drukkerij Wilco.