[anysurfer.logo]

Een methodiek om uit te wisselen: Probleem onder de loep

Een methodiek om uit te wisselen: Probleem onder de loep

Werkvormen
Methodiek

  1. Een deelnemer vertelt een situatie of probleem dat die meegemaakt heeft.
  2. Na de korte uitleg stelt de groep - één voor één - vragen om de situatie of het probleem volledig te begrijpen.
  3. Nadat de situatie of het probleem volledig duidelijk is, vat ieder groepslid de situatie of het probleem samen in één zin.
  4. De deelnemers die z'n situatie voorlegde, geeft aan in welke omschrijving die zich het meest herkent.
  5. Pas nu worden er tips en suggesties uitgewisseld.

Op deze manier is het probleem volledig helder voordat men zoekt naar oplossingen.  

Materiaal

Voor deze methodiek is er geen materiaal nodig.

Bron: Dirkse-Hulscher, S. & Talen, A. (2007). Het Groot Werkvormenboek. Amersfoort: Drukkerij Wilco.