[anysurfer.logo]

Praktisch aan de slag - jeugdlokalen.be

Praktisch aan de slag - jeugdlokalen.be

Jeugdlokalen
Jeugdlokalen

Voor de meeste jeugdwerkorganisaties is het hebben van een eigen stekje, een plek waar ze kunnen spelen, materiaal bewaren, een vergadering kunnen laten doorgaan cruciaal. Toch komt er veel druk op het hebben van een eigen stekje: lokalen raken verouderd, de lokalen zijn niet langer eigendom van de jeugdbeweging of de eigenaar heeft andere plannen…

De Ambrassade biedt al verschillende jaren een goede ondersteuning betreffende jeugdlokalen. Vanuit de werkgroep jeugdlokalen bouwen we aan de website, de publicaties en trachten we te wegen op het jeugdlokalenbeleid. Wie praktisch aan de slag wil met jeugdlokalen kan een heleboel informatie terugvinden via onze website:

Op deze website vind je verschillende onderdelen: 

Thema’s

Bij elk van deze thema’s vind je een korte samenvatting van de belangrijkste info en wie dit wil kan ook steeds doorklikken naar de daarbij horende publicaties.

 • Financiën
 • (ver)bouwen
 • Brandveiligheid
 • Overeenkomsten
 • Verhuren
 • Inbraakpreventie
 • De buurt
 • Verkeersveiligheid
 • Beheer 

Brochures

Jeugdlokalen waren, zijn en zullen altijd cruciaal blijven voor het jeugdwerk. Daarom wordt al jaren ingezet op de ondersteuning van organisaties betreffende jeugdlokalen. Naast de website worden vanuit De Ambrassade door de werkgroep jeugdlokalen verschillende publicaties verspreidt om de groepen te ondersteunen:

 • Jeugdlokalen en financiën
 • Jeugdlokalen en (ver)bouwen 
 • Jeugdlokalen & het bouwproces 
 • Jeugdlokalen en brandveiligheid
 • Jeugdlokalen en overeenkomsten
 • Jeugdlokalen en verhuur 
 • Jeugdlokalen en inbraakpreventie 
 • Jeugdlokalen en de kerk 

Naast deze brochures zijn er ook nog enkele losse publicaties die je kunnen helpen bij het beheer van je lokalen: 

 • Logboek brandveiligheid 
 • Checklist brandveiligheid 
 • Lokalenmap 

Deze brochures kunnen besteld worden op www.jeugdlokalen.be.

Visie

De werkgroep jeugdlokalen schreef een visietekst uit wat jeugdlokalen moeten zijn en waarom jeugdlokalen zo belangrijk zijn voor een jeugdvereniging. Lees de visietekst.

Overheid en beleid

De (lokale) overheid heb je vaak nodig als partner bij het (ver)bouwen van een lokaal. Ook in de alledaagse zaken zoals brandveiligheid, afvalbeleid, verkeersveiligheid is de lokale overheid een belangrijke partner en kan je bij hen aankloppen. Lees meer op de jeugdlokalen.be.

Laat je inspireren op de facebookpagina jeugdlokalen.be 

Hier ga je niet op zoek naar de zware informatieblokken of de regelgeving betreffende je verbouwing of nieuwbouw die gepland staat maar kan je je laten inspireren door voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Een jeugdvereniging die een toffe manier heeft bedacht om geld in te zamelen voor de werken, toffe ideetjes voor in je (nieuwe) lokaal, een projectoproep in jouw provincie of streek die extra centen in het laadje kan brengen, de start of finish van een ander bouwproject… Volg de facebookpagina en raak geïnspireerd door wat anderen doen om en rond hun lokalen.