[anysurfer.logo]

POMO-checklist

POMO-checklist

Werkvormen

Elk idee dat je uiteindelijk hebt geslecteerd, moet gescreend worden naar vage onderdelen, negatieve gevolgen, enzovoort, maar ook naar het potentieel van de positieve kanten van het idee.  
Voor beide zaken helpt de POMO-checklist: 

POMO staat voor:

  • Pluspunten: Wat zijn de sterktes/voordelen van het idee? 
  • Optimaliseren: Hoe kunnen we de voordelen versterken? 
  • Minpunten: Wat zijn de zwaktes/nadelen van het idee? 
  • Ombuigen: Hoe kunnen we de zwaktes/nadelen omlossen of omvormen? Door deze checklist te volgen komen de ideeën tot hun volle potentieel! 

Bron: De Vos, K., Brainstormen, 2e editie, Pearson Benelux, Amsterdam, 2013. p 235