[anysurfer.logo]

Een methodiek om te brainstormen: POMO-checklist

Een methodiek om te brainstormen: POMO-checklist

Werkvormen
Methodiek

Elk idee dat je uiteindelijk hebt geselecteerd, moet gescreend worden naar vage onderdelen, negatieve gevolgen, enzovoort, maar ook naar het potentieel van de positieve kanten van het idee.  

Voor deze zaken helpt de POMO-checklist: 

POMO staat voor:

  • Pluspunten: Wat zijn de sterktes/voordelen van het idee? 
  • Optimaliseren: Hoe kunnen we de voordelen versterken? 
  • Minpunten: Wat zijn de zwaktes/nadelen van het idee? 
  • Ombuigen: Hoe kunnen we de zwaktes/nadelen oplossen of omvormen? Door deze checklist te volgen komen de ideeën tot hun volle potentieel! 
Materiaal

Offline: 

    • Balpennen/stiften 
    • Flappen 

Online: 

    • Een online tool als Google Jamboard, Miro, Figjam, MS Whiteboard, ...

Bron: De Vos, K., Brainstormen, 2e editie, Pearson Benelux, Amsterdam, 2013. p 235