[anysurfer.logo]

Persoonlijk vierkant

Persoonlijk vierkant

Werkvormen

Dit methodiekje geeft deelnemers de mogelijkheid om in een lokaal waar ze vorming volgen een persoonlijke vierkante meter te maken. Het is dan ook de bedoeling dat de vierkanten ook na afloop van de methodiek intact blijven. Je zorgt ervoor dat er allerhande materiaal aanwezig is waaruit de deelnemers kunnen kiezen om zichzelf creatief voor te stellen. Ze krijgen 15 minuten om het vierkant vorm te geven. Via richtvragen kunnen de deelnemers op weg geholpen worden, maar je kunt het ook helemaal aan de deelnemers overlaten. Na het kwartier stelt ieder zijn persoonlijke vierkant voor. 

Variant

Je kunt deelnemers tijdens een kadervormingscursus vragen een vierkant te maken dat iets uitdrukt van hoe jij als begeleider bent of wilt zijn 

Materiaal
papier, tijdschriften, scharen, pennen, stiften, potloden, natuurmateriaal, verf, kwasten, foto's, spreuken, etc.