[anysurfer.logo]

Een methodiek om kennis te maken: Persoonlijk vierkant

Een methodiek om kennis te maken: Persoonlijk vierkant

Werkvormen
Methodiek

Deze methodiek geeft deelnemers de mogelijkheid om in een lokaal waar ze vorming volgen een persoonlijke vierkante meter te maken. Het is dan ook de bedoeling dat de vierkanten na afloop van de methodiek intact blijven. 

Je zorgt ervoor dat er allerhande materiaal aanwezig is waaruit de deelnemers kunnen kiezen om zichzelf creatief voor te stellen. Ze krijgen 15 minuten om het vierkant vorm te geven. Via richtvragen kunnen de deelnemers op weg geholpen worden, maar je kunt het ook helemaal aan de deelnemers overlaten. Na het kwartier stelt ieder hun persoonlijke vierkant voor.

Materiaal

  • Papier
  • Tijdschriften
  • Scharen
  • Pennen
  • Stiften
  • Potloden
  • Natuurmateriaal
  • Verf
  • Kwasten
  • Foto's
  • Spreuken
  • ...

Tips

Variant:

Je kunt deelnemers tijdens een kadervormingscursus vragen een vierkant te maken dat iets uitdrukt van hoe jij als begeleiding bent of wilt zijn.