[anysurfer.logo]

Pang

Pang

Werkvormen

  1. De groep staat in een cirkel, terwijl één deelnemer in het midden staat. 
  2. De persoon in het midden draait rond z'n as en schiet iemand dood, door hem aan te wijzen en te zeggen "Pang, Tom". (Je zegt steeds de naam van de persoon in kwestie.) 
  3. Tom gaat dan neerzitten. De deelnemers links enrecht van Tom draaien één keer rond hun as en schieten elkaar dood, terwijl roepen ze "Pang, Nele". 
  4. Diegene die het snelst de andere dood heeft geschoten, is gewonnen. Hij gaat nu in het midden staan. 
  5. De verliezer blijft dood op de grond liggen. 

Op het einde: De twee laatste deelnemers staan met hun rug tegen elkaar. Ze stappen 10 tellen van elkaar weg. Op "10" mogen ze rond hun as draaien en de andere zo snel mogelijk doden (door hem aan te wijzen en "Pang Mieke" te roepen).