[anysurfer.logo]

Een methodiek om kennis te maken: Pang

Een methodiek om kennis te maken: Pang

Werkvormen

Methodiek

  1. De groep staat in een cirkel, terwijl één deelnemer in het midden staat.  
  2. De persoon in het midden draait rond hun as en schiet iemand dood, door die aan te wijzen en te zeggen "Pang, Tom". (Je zegt steeds de naam van de persoon in kwestie.)  
  3. Tom gaat dan neerzitten. De deelnemers links en recht van Tom draaien één keer rond hun as en schieten elkaar dood, terwijl roepen ze "Pang, Nele".  
  4. Diegene die het snelst de andere dood heeft geschoten, is gewonnen. Die gaat nu in het midden staan.  
  5. De verliezer blijft dood op de grond liggen.  

Op het einde: De twee laatste deelnemers staan met hun rug tegen elkaar. Ze stappen 10 tellen van elkaar weg. Op "10" mogen ze rond hun as draaien en de andere zo snel mogelijk doden (door elkaar aan te wijzen en "Pang Mieke" te roepen).

Materiaal

Voor deze methodiek is er geen materiaal nodig.