[anysurfer.logo]

Onvoorziene omstandigheden

Onvoorziene omstandigheden

Werkvormen

De cursisten krijgen een aantal situaties over het onderwerp voorgeschoteld. Ze moeten die nu op de best en de slechtst denkbare manier oplossen. Hierna volgt er een korte nabespreking. Eventueel kan je ook nog andere spelelementen inbrengen (alfabetconversatie, toneelstijlen, tussenkomen met kaartje,…). 

Materiaal

Kaartjes met situaties over het onderwerp