[anysurfer.logo]

Een methodiek om te prikkelen over het onderwerp: Onvoorziene omstandigheden

Een methodiek om te prikkelen over het onderwerp: Onvoorziene omstandigheden

Werkvormen
Methodiek

De cursisten krijgen een aantal situaties over het onderwerp voorgeschoteld. Ze moeten die nu op de best en de slechtst denkbare manier oplossen. Hierna volgt er een korte nabespreking. Eventueel kan je ook nog andere spelelementen inbrengen (alfabetconversatie, toneelstijlen, tussenkomen met kaartje,…). 

Materiaal

    • Kaartjes met situaties over het onderwerp